الکترونیک – Active HDL

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با FPGA با Altium

کد پروژه: 3033

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با FPGA با Altium

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – Altium – Active HDL

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Altium – Active HDL

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با FPGA با Altium

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طراحی واحد پردازش مرکزی (CPU) شانزده بیتی با Active HDL

كد: 56

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی واحد پردازش مرکزی (CPU) شانزده بیتی با Active HDL

قالب بندی: Active HDL

دسته: الکترونیک – Active HDL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Active HDL

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی واحد پردازش مرکزی (CPU) شانزده بیتی با Active HDL

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.