کامپیوتر – Weka

فروش پروژه طبقه بندی داده با SVM با نرم افزار Weka

كد: 2020

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده با SVM با نرم افزار Weka

قالب بندی: Weka

دسته: کامپیوتر – Weka

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Weka

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده با SVM با نرم افزار Weka

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.