کامپیوتر – Android

فروش پروژه ذخیره استوری اینستاگرام با نرم افزار Android Studio

کد پروژه: 2996

عنوان پروژه: فروش پروژه ذخیره استوری اینستاگرام با نرم افزار Android Studio

قالب بندی: Android

دسته: کامپیوتر – Andoid

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Android Sudio

شرح مختصر:

فروش پروژه ذخیره استوری اینستاگرام با نرم افزار Android Studio

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android

کد پروژه: 2788

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android

قالب بندی: java

دسته: کامپیوتر – Android

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Android

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.