کامپیوتر – PHP

فروش پروژه صرافی ارز دیجیتال BiBox

کد پروژه: 3089

عنوان پروژه: فروش پروژه صرافی ارز دیجیتال BiBox

قالب بندی: php – js – json – py

دسته: کامپیوتر – PHP

قیمت: 100.000.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: PHP – Python

شرح مختصر:

فروش پروژه صرافی ارز دیجیتال BiBox

کد کامل با تمامی امکانات موجود در صرافی ارز دیجیتال Bibox.com همین الان فقط در وب سایت گروه نامیرا قابل دریافت با قیمت 100 میلیون تومان است!

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه وبسایت مدیریتی کنفرانس با PHP

کد پروژه: 3061

عنوان پروژه: فروش پروژه وبسایت مدیریتی کنفرانس با PHP

قالب بندی: PHP

دسته: کامپیوتر – PHP

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: PHP

شرح مختصر:

فروش پروژه وبسایت مدیریتی کنفرانس با PHP

عكس خروجی برنامه


برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5

کد پروژه: 2835

عنوان پروژه: فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – PHP

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: PHP – HTML5

شرح مختصر:

فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5

در این برنامه کافیست آدرس اینستاگرام یک شخص و یا حتی ادرس مستقیم ویدئو یا یک تصویر را درون فیلد جستجو قرار داد و سپس آن ها را دانلود نمایید. پروژه ساخت گروه نامیرا است.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP

کد پروژه: 2834

عنوان پروژه: فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – PHP

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: PHP

شرح مختصر:

فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP

در این برنامه کافیست آدرس اینستاگرام یک شخص و یا حتی ادرس مستقیم ویدئو یا یک تصویر را درون فیلد جستجو قرار داد و سپس آن ها را دانلود نمایید. پروژه ساخت گروه نامیرا است.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.