Monthly Archive: مارس 2016

فروش پروژه جریان نوری در تصویر (Optic Flow) با نرم افزار MATLAB

كد: 1615

عنوان پروژه: فروش پروژه جریان نوری در تصویر (Optic Flow) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جریان نوری در تصویر (Optic Flow) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پتانسیل عمل در نورون ها با مدل هاجکین و هاکسلی با نرم افزار MATLAB

كد: 1614

عنوان پروژه: فروش پروژه پتانسیل عمل در نورون ها با مدل هاجکین و هاکسلی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پتانسیل عمل در نورون ها با مدل هاجکین و هاکسلی با نرم افزار MATLAB

مدل هاجکین و هاکسلی (Hodkgin Huxley Model) یک مدل ریاضی برای توضیح چگونگی آغاز و پخش پتانسیل عمل در نورون هاست که شامل مجموعه ای از معادلات عادی غیرخطی دیفرانسیلی است که تقریبی از خاصیت الکتریکی سلول های تحریک پذیری مانند نورون ها و سلول های ماهیچه قلب می زند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تحقق تابعیت در شبکه های عصبی با آموزش بلادرنگ بازگشتی با نرم افزار MATLAB

كد: 1613

عنوان پروژه: فروش پروژه تحقق تابعیت در شبکه های عصبی با آموزش بلادرنگ بازگشتی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تحقق تابعیت در شبکه های عصبی با آموزش بلادرنگ بازگشتی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال اژدها (Dragon Fractal) یا منحنی اژدها (Dragon Curve) با نرم افزار MATLAB

كد: 1612

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال اژدها (Dragon Fractal) یا منحنی اژدها (Dragon Curve) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال اژدها (Dragon Fractal) یا منحنی اژدها (Dragon Curve) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترلر PID چندمتغیره برپایه شبکه عصبی موجک بازگشتی با نرم افزار MATLAB

كد: 1611

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترلر PID چندمتغیره برپایه شبکه عصبی موجک بازگشتی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر PID چندمتغیره برپایه شبکه عصبی موجک بازگشتی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C

كد: 1610

عنوان پروژه: فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

كد: 1609

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

كد: 1608

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

در این پروژه سامانه جهانی مخابرات سیار یا UMTS که مخفف شده Universal Mobile Telecommunication System می باشد، که یکی از فناوری های نسل سوم شبکه تلفن همراه است، پیاده سازی گردیده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Minkowski Bouligand Dimension برای نقشه های جغرافیایی و اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB

كد: 1607

عنوان پروژه: فروش پروژه Minkowski Bouligand Dimension برای نقشه های جغرافیایی و اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Minkowski Bouligand Dimension برای نقشه های جغرافیایی و اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB

بُعد مینکوفسکی بولیگاند (Minkowski Bouligand Dimension) که با نام های ظرفیت کولموگوروف (Kolmogorov Capacity)، بُعد کولموگوروف (Kolmogorov Dimension)، شمارش جعبه (Box Counting) نیز شناخته می شود، راهی برای تعیین بُعد فرکتالی مجموعه S در فضای اقلیدسی (Euclidean Space) به صورت Rn و یا به طور کلی در یک فضای متریک (X,d) می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال مینکوفسکی (Minkowsky Fractal) با نرم افزار MATLAB

كد: 1606

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال مینکوفسکی (Minkowsky Fractal) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال مینکوفسکی (Minkowsky Fractal) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.