الکترونیک – LabView

فروش پروژه نمایش حرارت کامپیوتر با نرم افزار Lab View

کد: 2651

عنوان پروژه: فروش پروژه نمایش حرارت کامپیوتر با نرم افزار Lab View

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – Lab View

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Lab View

شرح مختصر:

فروش پروژه نمایش حرارت کامپیوتر با نرم افزار Lab View

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه اسیلوسکوپ با نرم افزار Lab View

کد: 2649

عنوان پروژه: فروش پروژه اسیلوسکوپ با نرم افزار Lab View

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – Lab View

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Lab View

شرح مختصر:

فروش پروژه اسیلوسکوپ با نرم افزار Lab View

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ربات نمایش تصویر با نرم افزار LabView

كد: 1389

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات نمایش تصویر با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 120.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: LabView

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات نمایش تصویر با نرم افزار LabView

برای نمایش بزرگتر روی تصاویر کلیک کنید.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نمایش تصویر با نرم افزار LabView

كد: 1388

عنوان پروژه: فروش پروژه نمایش تصویر با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: LabView

شرح مختصر:

فروش پروژه نمایش تصویر با نرم افزار LabView

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه خواندن آخرین دستور CPU با نرم افزار LabView

كد: 1366

عنوان پروژه: فروش پروژه خواندن آخرین دستور CPU با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه خواندن آخرین دستور CPU با نرم افزار LabView

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم PID با نرم افزار LabView

كد: 1365

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم PID با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم PID با نرم افزار LabView

الگوریتم PID یا Proportional Integral Derivative Controller از رایج ترین نمونه های الگوریتم کنترل بازخوردی است که در بسیاری از فرآیندهای کنترلی مانند کنترل سرعت موتور DC، کنترل فشار، کنترل دما و … کاربرد دارد. هدف از به کار بردن الگوریتم PID در کنترل حلقه بسته، کنترل دقیق و سریع خروجی سیستم تحت شرایط متفاوت و بدون دانستن دقیق رفتار سیستم در پاسخ به ورودی است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تغییر رنگ در زبانه با نرم افزار LabView

كد: 1364

عنوان پروژه: فروش پروژه تغییر رنگ در زبانه با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه تغییر رنگ در زبانه با نرم افزار LabView

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه خواندن شماره سریال هارد دیسک با نرم افزار LabView

كد: 1363

عنوان پروژه: فروش پروژه خواندن شماره سریال هارد دیسک با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه خواندن شماره سریال هارد دیسک با نرم افزار LabView

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه محاسبه وام با نرم افزار LabView

كد: 1362

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه وام با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه وام با نرم افزار LabView

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ویندوز مدیا پلیر با نرم افزار LabView

كد: 1361

عنوان پروژه: فروش پروژه ویندوز مدیا پلیر با نرم افزار LabView

قالب بندی: vi

دسته: الکترونیک – LabVeiw

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ویندوز مدیا پلیر با نرم افزار LabView

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.