کامپیوتر – DirectX

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1080

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

يك بازى سوم شخص كامل كه در آن با استفاده از ماوس مى توانيد زاويه دوربين را تغيير دهيد، با كليك راست سلاح ها را تغيير دهيد و با كليك چپ به سمت هيولاهايى كه به سمت شما مى آيند تيراندازى كنيد. همچنين با استفاده از دكمه هاى W براى بالا، S پايين، D راست و A چپ، مى توانيد شخصيت (دوربين) را در صفحه به قسمت هاى مختلف راهنمايى كنيد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ذرات نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1079

عنوان پروژه: فروش پروژه ذرات نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ذرات نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افكت نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1078

عنوان پروژه: فروش پروژه افكت نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه افكت نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن درخت و محيط به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1077

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن درخت و محيط به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن درخت و محيط به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1080

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

يك بازى سوم شخص كامل كه در آن با استفاده از ماوس مى توانيد زاويه دوربين را تغيير دهيد، با كليك راست سلاح ها را تغيير دهيد و با كليك چپ به سمت هيولاهايى كه به سمت شما مى آيند تيراندازى كنيد. همچنين با استفاده از دكمه هاى W براى بالا، S پايين، D راست و A چپ، مى توانيد شخصيت (دوربين) را در صفحه به قسمت هاى مختلف راهنمايى كنيد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ذرات نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1079

عنوان پروژه: فروش پروژه ذرات نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ذرات نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افكت نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1078

عنوان پروژه: فروش پروژه افكت نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه افكت نورى به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن درخت و محيط به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 1077

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن درخت و محيط به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن درخت و محيط به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى قدم زدن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

كد: 954

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى قدم زدن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

قالب بندی: C

دسته: كامپيوتر – DirectX

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى قدم زدن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های DirectX

در اين پروژه با استفاده از دكمه هاى جهت دار بالا، پايين، چپ و راست شخصيت خود (سوم شخص) يا دوربين را در محيط حركت مى دهيد. استفاده از تكنيك هاى مختلفى همچون texture و عكس، دوربين، سه بعدى سازى، فضاسازى، تشخيص برخورد، سايه زنى و … از جمله ويژگى هاى اين پروژه است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رالى ماشين به زبان Visual Basic و كتابخانه هاى DirectX

كد: 891

عنوان پروژه: فروش پروژه رالى ماشين به زبان Visual Basic و كتابخانه هاى DirectX

قالب بندی: ‍++C

دسته:كامپيوتر -++C و C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رالى ماشين به زبان Visual Basic و كتابخانه هاى DirectX

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.