الکترونیک – Proteus

فروش پروژه دماسنج با LM35 با Proteus

کد پروژه: 3178

عنوان پروژه: فروش پروژه دماسنج با LM35 با Proteus

قالب بندی: pdsprj – uvproj – c – ino – Arduino

دسته: الکترونیک – Proteus

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Proteus – Arduino

شرح مختصر:

فروش پروژه دماسنج با LM35 با Proteus

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3178.png

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و میکروکنترلر ATMEGA با نرم افزار Proteus

کد: 2648

عنوان پروژه: فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و میکروکنترلر ATMEGA با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – c – prj – hex – PWI

دسته: الکترونیک – Proteus

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و میکروکنترلر ATMEGA با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و فلیپ فلاپ با نرم افزار Proteus

کد: 2647

عنوان پروژه: فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و فلیپ فلاپ با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – c – prj – hex – PWI

دسته: الکترونیک – Proteus

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و فلیپ فلاپ با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ساعت و تاریخ و کرنومتر با نرم افزار Proteus

كد: 2586

عنوان پروژه: فروش پروژه ساعت و تاریخ و کرنومتر با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – PWI – DBK – C – hex – lnp – LST – M51 – OBJ – opt.bak – plg Uv2.bak – uvopt – uvproj

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Code Vision – Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه ساعت و تاریخ و کرنومتر با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دوره مادون قرمز با نرم افزار Proteus

كد: 1907

عنوان پروژه: فروش پروژه دوره مادون قرمز با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – PWI – DBK – C – hex – lnp – LST – M51 – OBJ – opt.bak – plg Uv2.bak – uvopt – uvproj

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Code Vision – Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه دوره مادون قرمز با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه میکروکنترلر برای کنترل از راه دوره مادون قرمز با نرم افزار Proteus

كد: 1906

عنوان پروژه: فروش پروژه میکروکنترلر برای کنترل از راه دوره مادون قرمز با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – PWI – DBK – C – hex – lnp – LST – M51 – OBJ – opt.bak – plg Uv2.bak – uvopt – uvproj

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Code Vision – Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه میکروکنترلر برای کنترل از راه دوره مادون قرمز با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ساعت و دماسنج با نرم افزار Proteus

كد: 1896

عنوان پروژه: فروش پروژه ساعت و دماسنج با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – PWI – DBK – C – hex – lnp – LST – M51 – OBJ – opt.bak – plg Uv2.bak – uvopt – uvproj

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Code Vision – Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه تاريخ شمسى و ميلادى با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تاريخ شمسى و ميلادى با نرم افزار Proteus

كد: 1581

عنوان پروژه: فروش پروژه تاريخ شمسى و ميلادى با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – PWI – DBK – C – hex – lnp – LST – M51 – OBJ – opt.bak – plg Uv2.bak – uvopt – uvproj

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Code Vision – Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه تاريخ شمسى و ميلادى با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه واحد كنترل چند نقطه با سه مدولاسيون پهناى پالس با نرم افزار Proteus

كد: 1467

عنوان پروژه: فروش پروژه واحد كنترل چند نقطه با سه مدولاسيون پهناى پالس با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – PWI – DBK – C – hex – lnp – LST – M51 – OBJ – opt.bak – plg Uv2.bak – uvopt – uvproj

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Code Vision – Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه واحد كنترل چند نقطه با سه مدولاسيون پهناى پالس با نرم افزار Proteus

در اين پروژه واحد كنترل چند نقطه يا MCU كه مخفف شده Multipoint control unit است با استفاده از سه مدولاسيون پهناى‌ پالس يا PWM كه مخفف شده Pulse-Width Modulation است پياده سازى گرديده است.مدولاسيون پهناى پالس را اصطلاحا مدوله سازى پهناى تَپ هم مى گويند كه به معناى تغيير دادن ضريب وظيفه يك سيگنال به منظور ارسال اطلاعات در يك كانال مخابراتى و يا تنظيم مقدار توان ارسالى به بار است.

در اين پروژه از ميكروكنترلر ATMEGA16 استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1467.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه درب چرخان با نرم افزار Proteus

كد: 1437

عنوان پروژه: فروش پروژه درب چرخان با نرم افزار Proteus

قالب بندی: DSN – PWI – DBK – C – hex – lnp – LST – M51 – OBJ – opt.bak – plg Uv2.bak – uvopt – uvproj

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Code Vision – Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه درب چرخان با نرم افزار Proteus

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1437.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.