کامپیوتر – #C

فروش پروژه الگوریتم کلونی زنبور (BCO) به زبان Csharp

کد پروژه: 3001

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کلونی زنبور (BCO) به زبان Csharp

قالب بندی: Csharp

دسته: کامپیوتر – Csharp

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کلونی زنبور (BCO) به زبان Csharp

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C

کد پروژه: 2836

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: PHP

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C

امکانات این ربات شامل موارد ذیل است:

امکان فالو، ان فالو، لایک، کامنت و دایرکت همراه با تنظیمات کامل به منظور تعیین تعداد آن

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بارکد ساز و بارکدخوان به زبان #C

كد: 2145

عنوان پروژه: فروش پروژه بارکد ساز و بارکدخوان به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بارکد ساز و بارکدخوان به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دیاگرام ورونوی به زبان #C

كد: 1943

عنوان پروژه: فروش پروژه دیاگرام ورونوی به زبان #C

قالب بندی: C

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه دیاگرام ورونوی به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ضرب ماتریس ها به روش استراسن به زبان #C

كد: 1887

عنوان پروژه: فروش پروژه ضرب ماتریس ها به روش استراسن به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ضرب ماتریس ها به روش استراسن به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فیلتر کالمن به زبان #C

كد: 1886

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر کالمن به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر کالمن به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری هافمن به زبان #C

كد: 1885

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری هافمن به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری هافمن به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه رادار به زبان #C

كد: 1884

عنوان پروژه: فروش پروژه رادار به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رادار به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی 2048 به زبان #C

كد: 1764

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی 2048 به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی 2048 به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

كد: 1750

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.