Monthly Archive: اکتبر 2015

فروش پروژه هلى كوپتر به زبان #C

كد: 872

عنوان پروژه: فروش پروژه هلى كوپتر به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه هلى كوپتر به زبان #C

شبيه سازى هلى كوپتر با تنظيمات

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی جنگ هواپيما به زبان ++C

كد: 871

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی جنگ هواپيما به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته:كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – CodeBlock – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی جنگ هواپيما به زبان ++C

در اين بازى با استفاده از دكمه هاى جهت دار بالا، پايين، چپ و راست مى توانيد هواپيما را جابجا و با دكمه space تيراندازى كنيد. بازى رفته رفته بسيار سخت خواهد شد.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حركت جنگجو به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

كد: 870

عنوان پروژه: فروش پروژه حركت جنگجو به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

قالب بندی: ‍++C

دسته:كامپيوتر -++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه حركت جنگجو به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

در اين پروژه با استفاده از دكمه هاى W، S، A، D مى توانيد شخصيت را در محيط حركت دهيد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی جنگجو به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

كد: 869

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی جنگجو به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

قالب بندی: ‍++C

دسته: كامپيوتر -++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی جنگجو به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

در اين پروژه با استفاده از دكمه هاى W، S، A، D مى توانيد شخصيت را در محيط حركت دهيد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی هواپيمای جنگی به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

كد: 869

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی هواپيمای جنگی به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

قالب بندی: ‍++C

دسته:كامپيوتر -++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:Visual Studio – Dev-Cpp – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی هواپيمای جنگی به زبان ++C و كتابخانه هاى DirectX

در اين پروژه با استفاده از دكمه هاى جهت دار بالاى پايين، چپ و راست مى توانيد هواپيما را جابجا و با فشردن space تيراندازى كنيد. بايد هدف هاى جلويى خود يعنى بمب ها را با تير بزنيد تا راه خود را باز كنيد. هرچه جلوتر مى رويد سرعت دوربين و رد شدن اشيا بيشتر خواهد شد.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه آستانه سازی با نرم افزار MATLAB

كد: 868

عنوان پروژه: فروش پروژه آستانه سازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه آستانه سازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پروتکل leach در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

كد: 866

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتکل leach در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتکل leach در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص هدف در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

كد: 865

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص هدف در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص هدف در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبکه نظیر به نظیر (peer-to-peer) با تئوری بازی ها با نرم افزار MATLAB

كد: 864

عنوان پروژه: فروش پروژه شبکه نظیر به نظیر (peer-to-peer) با تئوری بازی ها با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبکه نظیر به نظیر (peer-to-peer) با تئوری بازی ها با نرم افزار MATLAB

پروژه شبکه نظیر به نظیر (همتا به همتا) یا peer-to-peer یا p2p با استفاده از تئوری بازی ها یا game theory

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص اعداد به زبان Visual Basic

كد: 863

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص اعداد به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص اعداد به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.