Monthly Archive: نوامبر 2020

فروش پروژه شناسایی و اولویت بندی علل اصلی موفقیت استارت آپ ها در سطح جهانی با شبکه عصبی عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3030

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی و اولویت بندی علل اصلی موفقیت استارت آپ ها در سطح جهانی با شبکه عصبی عمیق با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی و اولویت بندی علل اصلی موفقیت استارت آپ ها در سطح جهانی با شبکه عصبی عمیق با MATLAB

طراحی شاخص های موفقیت یک شتاب دهنده بدون بررسی و ارزیابی محیط و شبکه ای که در آن فعالیت می کند، امکان پذیر نیست. نمی توان فعالیت یک شتاب دهنده را فارغ از دیگر فعالان این حوزه به تصویر کشید و تاثیرات آن ها بر یکدگیر را نادیده گرفت. از طرف دیگر، از آن جا که اکوسیستم کارآفرینی ایران در حال شکل گیری است و هنوز به بلوغی که باید برسد، نرسیده است، لذا لازم است که این محیط (اکوسیستم) توسط نهادهایی که قصد نقش آفرینی در این اکوسیستم را دارند، مورد توجه واقع شود. در صورتی که این شناخت به دست آید، شتاب دهنده ها می توانند عملکرد مناسب تری در این اکوسیستم را ایفا کنند و به عناصر کلیدی و با تاثیرگذاری بالا تبدیل شوند. استارت آپ ها یا مجموعه ها نوپا، تیم های دو یا چند نفره ای هستند که در تعامل با یکدگیر در پی توسعه ایده های خلاقانه و کارآفرینی، جهت ورود به بازار کسب و کار هستند. این مجموعه ها عموما در مراحل اولیه پس از طراحی و توسعه ایده، از نداشتن تیمی منسجم و کارآمد، نبود فضای استقرار، عدم وجود سرمایه مالی و کمبود دانش جهت توسعه کسب و کار خود و تجاری سازی آن، رنج می برند.در این تحقیق، عوامل و علل اصلی شتاب دهی و موفقیت استارت آپ ها در سطح جهانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه زمان بندی مسیر ربات با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی مبتنی برنگاشت راسلر آشوب ناک با MATLAB

کد پروژه: 3029

عنوان پروژه: فروش پروژه زمان بندی مسیر ربات با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی مبتنی برنگاشت راسلر آشوب ناک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه زمان بندی مسیر ربات با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی مبتنی برنگاشت راسلر آشوب ناک با MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل دسترسی برای ارسال صدا از طریق شبکه های بیسیم مش در پروتکل MAC توسعه یافته با MATLAB

کد پروژه: 3028

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل دسترسی برای ارسال صدا از طریق شبکه های بیسیم مش در پروتکل MAC توسعه یافته با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 125.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

کنترل دسترسی برای ارسال صدا از طریق شبکه های بیسیم مش در پروتکل MAC توسعه یافته

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تومور مغزی از تصاویر MRI با PCA و SVM با MATLAB

کد پروژه: 3027

عنوان پروژه: فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تومور مغزی از تصاویر MRI با PCA و SVM با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 45.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تومور مغزی از تصاویر MRI با PCA و SVM با MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تغییر ابعاد تصاویر دیجیتال با حفظ محتوای تصویر با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

کد پروژه: 3026

عنوان پروژه: فروش پروژه تغییر ابعاد تصاویر دیجیتال با حفظ محتوای تصویر با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 85.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تغییر ابعاد تصاویر دیجیتال با حفظ محتوای تصویر با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB

کد پروژه: 3025

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی طیفی بر روی تصاویر رنگی با Kmeans با MATLAB

کد پروژه: 3024

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی طیفی بر روی تصاویر رنگی با Kmeans با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی طیفی بر روی تصاویر رنگی با Kmeans با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تحلیل بازی آنلاین تن به تن Rooster Wars با MATLAB

کد پروژه: 3023

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل بازی آنلاین تن به تن Rooster Wars با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل بازی آنلاین تن به تن Rooster Wars با MATLAB

بازی های آنلاین چند نفره، فضاهای آنلاین هستند و جهان های مجازی جامعی را در اختیار کاربران قرار می دهند که هر یک زمینه و مکانیزم بی نظیر خاص خود را دارند. آن ها می توانند از دنیای خارق العاده الف ها، کوتوله ها و انسان ها گرفته تا شرکت های فضایی دور تا آینه ای از دنیای فیزیکی ما متغیر باشند. بازی های آنلاین چند نفره با داشتن تعداد زیادی از کاربران، جمعیت، تعامل و نقش آفرینی در چارچوب آن از طریق مکانیزم و ابزارهای ارائه شده فعالیت می کنند. با افزایش محبوبیت بازی های آنلاین چند نفره، محققان در حال تحقق وجود پتانسیل به عنوان ابزاری برای مشاهده کامل یک جهان جدا شده هستند. هر عملی در بازی های آنلاین چند نفره قابل ثبت است و سطح کامل بودن با جمع آوری اطلاعات با هر مجموعه آزمایشی زندگی واقعی مطابقت ندارد. فرصتی که این دانشمندان علوم اجتماعی برای آزمایش تئوری های خود به صورت تجربی ارائه می دهند، بی نظیر است.

در این تحقیق از کشف دانش به عنوان مکانیزم اصلی برای تجزیه و تحلیل لاگ های مربوط به بازی های آنلاین چند نفره و ایجاد مدل های تعامل اجتماعی در بازی ها استفاده می شود و می توان فهمید که چگونه روابط کاربران تحت تاثیر انواع عوامل محیطی موجود در هر جهان قرار دارد. بازی های آنلاین چند نفره مکانیزم هایی را برای تقویت فعالیت های اجتماعی در بین کاربران فراهم می کند، به آن ها امکان می دهد و گروه ها، واحدهای صنفی، شرکت ها و غیره را تشکیل دهند و وظایف محور همکاری را برطرف کنند، به عنوان مثال، حمله به سیاه چال و یا حمله یه یک منطقه از کاربر در بازی آنلاین. داده های جمع آوری شده از این سازوکارها وسیله ای عالی برای مطالعه رفتارهای اجتماعی انسان فراهم می کند. چنین تحقیقاتی برای فعالیت های زندگی واقعی امکان پذیر نیست، زیرا ردیابی و ثبت اطلاعات کامل در مورد جمعیت زیادی غیرممکن است.

از آن جا که معمولا بازی های آنلاین چند نفره دارای معماری مرتبط با کاربران است، عملا تمام عملکردهای موجود در جریان و کلیک شده در سرور ثبت می شوند. این داده ها حاوی یک سابقه جامع از فعالیت های بازی، دستاوردها، تعامل، وضعیت اقتصادی و غیره در هر بازیکن است. همچنین مختصر از مشخصات زندگی واقعی بازیکن نیز ذخیره می شود. معمول است که در دنیای مجازی رایج، صدها هزار بازیکن تعداد زیادی از داده های مبتنی بر فعالیت های مختلفی که در هر زمان معین در آن ها شرکت می کنند، تولید کنند. یکی از چالش های اصلی تحقیق، توسعه روش های تحلیلی است که می تواند ضمن مقیاس گذاری به حجم عظیم داده ها، روابط را تحلیل کند. داده ها همچنین دارای یک مولفه زمانی است که غالبا جزئی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل است و روابط دیگری را ارائه می دهد که باید برای آن ها حساب شود. بنابراین، در حالی که ابزاری جدید جالب برای علوم اجتماعی فراهم می کند، دنیای مجازی نیز مجموعه ای از چالش های محاسباتی دشوار و جدید را ارائه می دهد. ساختار کلی این روش پیشنهادی، از ماشین یادگیری افراطی یا ELM استفاده می کند. داده های به صورت کامل موجود می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین کانال در OFDM با فیلترهای کالمن با MATLAB

کد پروژه: 3022

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین کانال در OFDM با فیلترهای کالمن با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین کانال در OFDM با فیلترهای کالمن با MATLAB

در این پروژه از حالت MIMO OFDM استفاده شده است و نوع کانال نیز رایسین است. فیلترهای کالمن نیز شامل EKF، UKF و PF است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مقایسه کارایی رمزنگاری RSA و ECC در تصاویر با MATLAB

کد پروژه: 3021

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه کارایی رمزنگاری RSA و ECC در تصاویر با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه کارایی رمزنگاری RSA و ECC در تصاویر با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.