کامپیوتر – HTML5

فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

کد پروژه: 2895

عنوان پروژه: فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – HTML5

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: مرورگرهای اینترنتی

شرح مختصر:

فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازى نقطه خور (pacman) به زبان HTML5

كد: 876

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى نقطه خور (pacman) به زبان HTML5

قالب بندی: html

دسته: كامپيوتر – HTML5

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ويرايشگرهاى HTML

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى نقطه خور (pacman) به زبان HTML5

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى گوموكو (گوبانگ) به زبان HTML5

كد: 819

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى گوموكو (گوبانگ) به زبان HTML5

قالب بندی: html

دسته: كامپيوتر – HTML5

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ويرايشگرهاى HTML

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى گوموكو (گوبانگ) به زبان HTML5

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی شكارچی آكواريوم به زبان HTML5

كد: 292

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی شكارچی آكواريوم به زبان HTML5

قالب بندی: html

دسته: كامپيوتر – HTML5

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ويرايشگر های HTML و مرورگرها

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی شكارچی آكواريوم به زبان HTML5

در اين بازی با استفاده از توپ جنگی كه در پايين صفحه مشاهده می كنيد، بايد به ماهی های آكواريوم شليك كنيد و امتياز جمع كنيد. با دريافت امتيازات بيشتر می توانيد توپ جنگی خود را تا 7 درجه بزرگتر و تيرهای بزرگتری از آن شليك كنيد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی مزرعه داری به زبان HTML5+PHP

كد: 13

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی مزرعه داری به زبان HTML5+PHP

قالب بندی: HTML5 و PHP

دسته: كامپيوتر – HTML5

قيمت:50.000 تومان

قابليت اجرا در: تحت وب – لوكال

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی مزرعه داری به زبان HTML5+PHP

می توانيد يك مزرعه را از ابتدا بسازيد. قابليت بازی تحت شبكه وجود دارد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.