کامپیوتر – R

فروش پروژه پیش بینی بازارهای مالی به کمک اندیکاتورها مبتنی بر روش LDA با R

کد پروژه: 3163

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بازارهای مالی به کمک اندیکاتورها مبتنی بر روش LDA با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بازارهای مالی به کمک اندیکاتورها مبتنی بر روش LDA با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3163_Bollinger%20Bands_colour.jpeg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3163_Bollinger%20Bands_colourless.jpeg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی بازار فارکس با یادگیری عمیق LSTM با R

کد پروژه: 3162

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بازار فارکس با یادگیری عمیق LSTM با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بازار فارکس با یادگیری عمیق LSTM با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3162_1.JPG

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3162_2.JPG

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3162_3.JPG

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی بیتکوین و اتریوم با یادگیری عمیق توسعه یافته با R

کد پروژه: 3161

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بیتکوین و اتریوم با یادگیری عمیق توسعه یافته با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بیتکوین و اتریوم با یادگیری عمیق توسعه یافته با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3161_1.JPG

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3161_3.JPG

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3161_4.JPG

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تحلیل شاخص بورس با سری زمانی با R

کد پروژه: 3160

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل شاخص بورس با سری زمانی با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل شاخص بورس با سری زمانی با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3160_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3160_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3160_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه افزایش نرخ تشخیص و پیشگیری از جرائم فیشینگ در بانکداری اینترنتی با C4.5 با نرم افزار R

کد پروژه: 2984

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش نرخ تشخیص و پیشگیری از جرائم فیشینگ در بانکداری اینترنتی با C4.5 با نرم افزار R

قالب بندی: R – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش نرخ تشخیص و پیشگیری از جرائم فیشینگ در بانکداری اینترنتی با C4.5 با نرم افزار R

در این تحقیق الگوریتم های مختلف داده کاوی بررسی و بر روی دیتاست داده های مربوط به فیشینگ که در چند مرحله فرآیند پیش پردازش و تجزیه تحلیل بر روی آن انجام شده است، اعمال می­شود و خروجی الگوریتم های مختلف با پارامترهای خروجی متنوع همچون میزان دقت و صحت و همچنین عدد کاپا تجزیه و تحلیل شده است. در این تحقیق، انوع مختلف مشخصه های فیشینگ و پنج الگوریتم برای طبقه بندی و پیش بینی وب سایت های فیشینگ ارائه شده است و نتایج آن ها با هم مقایسه شده اند. فرآیند نرمال سازی و انتخاب مجموعه داده های موثر بر طبقه بندی پیش از اجرای الگوریتم های داده کاوی برای اجرای درست طبقه بندی و پیش بینی وب سایت های فیشینگ مورد استفاده قرار گرفته اند.

الگوریتم C4.5 توسط Quinlan در سال 1993 پیشنهاد شده است. این یک الگوریتم استتنتاجی درخت تصمیم گیری و یک جانشین از الگوریتم ID3 (Iterative Dichotomiser 3) است. الگوریتم استتنتاجی الگوریتم درخت تصمیم گیری تحت دسته بندی الگوریتم طبقه بندی (classification) قرار می گیرد. در الگوریتم طبقه بندی دو مرحله وجود دارد. اولین مرحله یادگیری است که در آن مدل طبقه بندی ساخته می شود. مرحله دوم مرحله ای است که در آن مدل برای پیش بینی برچسب های کلاس با داده های داده شده استفاده می شود. مجموعه داده های آزمایشی مورد استفاده در مقاله شامل 300 وب سایت است. از میان آنها 200 وب سایت فیشینگ هستند که 154 آن به عنوان فیشینگ توسط مدل طبقه بندی ذخیره شده پیش بینی شده است و 100 وب سایت قانونی هستند که 94 مورد از آن توسط مدل پیش بینی شده است. پس از پیش بینی ماتریس سردرگمی تولید می شود و میزان موفقیت آن 0.826 و نرخ خطا 0.173 است. بنابراین دقت مدل سازنده که با 750 نمونه آموزش دیده شده است دقت 82.6٪ را دارد. میزان صحت الگوریتم C4.5 از نرخ تقریبی 82 درصد تشخیص داده شده در مقاله پایه به نرخ تقریبی 96 درصد در این تحقیق رشد پیدا کرده است.

نه تنها الگوریتم های داده کاوی، بسیاری از پژوهش ها تلاش کرده اند تا الگوریتم های داده کاوی را اصلاح کنند تا قابلیت تشخیص فیشینگ این الگوریتم ها را بهبود بخشد. PRISM الگوریتم جفت گرا صفت-ارزش است. الگوریتم PRISM به طریقی اصلاح می شود که در یک زمان حداقلی تمام قوانین کامل سعی در تولید شود. نتایج به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی حاکی از آن است که الگوریتم های استخراج داده ها می توانند برای تشخیص فیشینگ مورد استفاده قرار گیرند به عنوان الگوریتم پیشنهادی، 87 درصد از سایت های فیشینگ به درستی شناخته شده است. ما در این تحقیق با نرخ صحت بیش از 90 درصد وب سایت های فیشینگ را به درستی تشخیص دادیم و با الگوریتم های مختلف بر روی دیتاست استاندارد مورد استفاده در چند مقاله مقایسه را انجام دادیم.

مزایا و معایب: الگوریتم بهبود یافته C4.5 در اکثر موارد میزان خطای کمتری نسبت به روش سنتی C4.5 دارد. الگوریتم بهبود یافته C4.5 در تعداد متغیرهای بالا و تعداد مشخصه های زیاد، بهینه عمل می کند. قوانین استخراج شده از خروجی الگوریتم بهبود یافته C4.5 بسیار دقیق تر است و میزان فضای حافظه ای که مصرف می شود، بسیار کمتر است. تعداد برگ های تولید شده توسط الگوریتم بهبود یافته C4.5 کمتر از روش سنتی C4.5 می‌باشد. الگوریتم بهبود یافته C4.5 در دیتاست هایی با داده های نویز بالا بهینه عمل نمی کند و میزان خطای اجرای الگوریتم بهبود یافته C4.5 افزایش پیدا می کند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک جهت یافتن بهترین ریشه مربعات عددی در یک مجموعه داده با نرم افزار R

کد پروژه: 2725

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک جهت یافتن بهترین ریشه مربعات عددی در یک مجموعه داده با نرم افزار R

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک جهت یافتن بهترین ریشه مربعات عددی در یک مجموعه داده با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه مربعات ریشه با شبکه عصبی موجک دار برپایه افزایش هم بندی با نرم افزار R

كد: 2580

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه مربعات ریشه با شبکه عصبی موجک دار برپایه افزایش هم بندی با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه مربعات ریشه با شبکه عصبی موجک دار برپایه افزایش هم بندی با نرم افزار

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی سهام و نمایش آن در به صورت بولینگر بندز با نرم افزار R

كد: 2499

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی سهام و نمایش آن در به صورت بولینگر بندز با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 10.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی سهام و نمایش آن در به صورت بولینگر بندز با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی بورس با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار R

كد: 2498

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بورس با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بورس با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی روند صعودی و نزولی بورس با الگوریتم مدل مخفی مارکوف با نرم افزار R

كد: 2327

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی روند صعودی و نزولی بورس با الگوریتم مدل مخفی مارکوف با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی روند صعودی و نزولی بورس با الگوریتم مدل مخفی مارکوف با نرم افزار R

روند، یک جریان صعودی یا نزولی است. در یک روند صعودی، روزهای نزولی نیز وجود دارد، ولی نهایتا قیمت بالا می رود. همچنین با وجود روزهای صعودی در یک روند نزولی، در نهایت قیمت به سمت پایین حرکت می کند. به حرکت های هم جهت روند Impulse یا حرکت و به حرکت های خلاف جهت روند Correction یا اصلاح گفته می شود. در این پروژه در واقع یادگیری ماشین  اتفاق می افتد بدین صورت که طبقه بندی داده ای داریم و سپس مدل مخفی مارکوف (HMM) به پیش بینی صعودی و نزولی داده های بورس جهت پیدا کردن Impulse و Correction می پردازد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.