کامپیوتر – MATLAB

فروش پروژه چرخش خط با MATLAB

کد پروژه: 3157

عنوان پروژه: فروش پروژه چرخش خط با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه چرخش خط با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3157_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3157_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل حلقه بسته فازی برای تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت با MATLAB

کد پروژه: 3156

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل حلقه بسته فازی برای تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 8.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل حلقه بسته فازی برای تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت با MATLAB

در این کار، یک کنترلگر منطق فازی برای بیماران دیابتی نوع 1 ارائه شده است. به منظور ترکیب دانش در مورد درمان بیمار، کنترلگر با استفاده از طرح سیستم فازی نوع ممدانی طراحی شده است.  ذکر این نکته مهم است که الگوریتم کنترل در اصل مدل-آزاد است. کنترلگر پیشنهادی میتواند به صورت موفقیت امیز عدم قطعیت پویا در مدل بیمار را تحمل کند درحالی که اختلالات غذایی را به سرعت حل کرده و سطح  قند خون را تنظیم نماید. پایداری سیستم برای گروهی از سه بیمار با پارامترهای مدل مختلف در مقایسه با مدل میانگین آزمایش شده است. همانگونه که در این مقاله نشان داده شد چارچوب منطق فازی پتانسیل دانش خبره را برای درمان بیماری دارد. علاوه بر این ثابت شده است که این روش اولویت بیشتری نسبت به روشهای معمول در کنترل قند خون دارد. این طرح برای افزایش تحویل انسولین در بیماران دیابتی نوع 1 پیشنهاد شده است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3156_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3156_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3156_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مسيريابى بهينه آگاه از انرژى و نرخ خطای بیت با استراتژى عقاب در شبكه هاى حسگر بيسيم با MATLAB

کد پروژه: 3155

عنوان پروژه: فروش پروژه مسيريابى بهينه آگاه از انرژى و نرخ خطای بیت با استراتژى عقاب در شبكه هاى حسگر بيسيم با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مسیریابی بهینه آگاه از انرژی و نرخ خطای بیت با استراتژی عقاب در شبکه های حسگر بیسیم با MATLAB

این تحقیق یک مدل خوشه بندی-مسیریابی را ارائه می کند تا گره ها بعد از استقرار تصادفی در شبکه حسگر بیسیم، با استفاده از الگوریتم استراتژی عقاب، بتوانند به صورت بهینه از باتری خود استفاده کنند و طو عمر شبکه را کاهش بدهند که نتایج نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی از 100 ژول انرژی اولیه، تنها 7.71 ژول انرژی را مصرف کرده است. در همین بین نیز پروتکل AODV با حدود انرژی 28.52 ژول و پروتکل DMRP نیز 14.02 ژول انرژی مصرف کرده اند. مشخص است که روش پیشنهادی ساختاری بهینه تر برای عملیات خوشه بندی-مسیریابی ارائه داده است که از لحاظ مصرف انرژی، عملکرد بهتری دارد. همین طور از لحاظ معیارهای کیفیت خدمات شامل گذردهی و سربار مسیریابی از لحاظ PREQ و نرخ خطای بیت دقیق، عملکرد بهتری نسبت به دو پروتکل AODV و DMRP دارد.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3155_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3155_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین پارامترهای متغیر با زمان با موجک دابچیز با MATLAB

کد پروژه: 3154

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین پارامترهای متغیر با زمان با موجک دابچیز با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین پارامترهای متغیر با زمان با موجک دابچیز با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3154_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3154_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین طیف DOA با الگوریتم MUSIC با MATLAB

کد پروژه: 3153

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین طیف DOA با الگوریتم MUSIC با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین طیف DOA با الگوریتم MUSIC با MATLAB

عکس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/3100/3153_1.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه جهت یابی آنتن با الگوریتم MUSIC با MATLAB

کد پروژه: 3152

عنوان پروژه: فروش پروژه جهت یابی آنتن با الگوریتم MUSIC با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جهت یابی آنتن با الگوریتم MUSIC با MATLAB

عکس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/3100/3152_1.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3151

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با یادگیری عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3151_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3151_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3151_3.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دسترسی هش غیرمتعامد برای شبکه های دسترسی رادیویی بلاکچین اینترنت اشیا با MATLAB

کد پروژه: 3150

عنوان پروژه: فروش پروژه دسترسی هش غیرمتعامد برای شبکه های دسترسی رادیویی بلاکچین اینترنت اشیا با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 150.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دسترسی هش غیرمتعامد برای شبکه های دسترسی رادیویی بلاکچین اینترنت اشیا با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_4.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه روش بهبود یافته برای پیش بینی خطای نرم افزار با یادگیری ماشین ترکیبی با MATLAB

کد پروژه: 3149

عنوان پروژه: فروش پروژه روش بهبود یافته برای پیش بینی خطای نرم افزار با یادگیری ماشین ترکیبی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 150.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه روش بهبود یافته برای پیش بینی خطای نرم افزار با یادگیری ماشین ترکیبی با MATLAB

در این تحقیق به ارائه یک مدل بهینه با دقتی بالا جهت پیش بینی خطای نرم افزار از داده های PROMISE پرداخته شده است. رویکرد این تحقیق بدین صورت است که در ابتدا داده ها وارد شبکه عصبی عمیق LSTM شده و سپس آموزش و آزمون آن ها به صورت احتمالاتی انجام می گیرد که ساختار شبکه به صورت P-LSTM در نظر گرفته می شود. چون LSTM جز شبکه های عصبی عمیق از نوع بازگشتی می باشد و حالت احتمالاتی یا P-LSTM نیز ساختاری احتمالاتی-بازگشتی دارد، لذا ممکن است نتایج پیش بینی آن دقیق نباشد و حتی به دلیل این که حجم داده ها و ویژگی های PROMISE زیاد است، در یک بهینه محلی و بیش برازش به دام بیفتد و برنامه مدام اجرا شود و هرگز پاسخی مشخص نگردد و پیش بینی صورت نگیرد. لذا تابع کارایی و عملکرد P-LSTM به عنوان تابع برازش الگوریتم بهینه سازی سیاه چاله مدنظر قرار می گیرد تا بتوان یک مدل بهینه سازی دقیق برای پیش بینی خطاهای نرم افزاری ارائه کرد. استفاده از معیارهای کارایی شامل نرخ ضمانت مهلت زمانی نهایی، تاخیر وظیفه متوسط، شاخص مقیاس پذیری سیستم، شاخص مصرف منابع و شاخص استفاده از منابع و همین طور معیارهای ارزیابی میانگین مربعات خطا، دقت، حساسیت، نرخ ویژگی ها و منحنی ROC با نرخ AUC، مدنظر واقع شده اند که نتایج، دقت 95% در پیش بینی خطای نرم افزاری را نشان می دهد و عملکرد مناسب نسبت به روش های پیشین را نمایش داده است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3149_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3149_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3149_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3149_4.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شناسایی و تاثیر اتوماسیون های صنعتی در شغل های آینده و بررسی نقش میانجی افزایش حجم فروش با رویکرد هوش مصنوعی با MATLAB

کد پروژه: 3148

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی و تاثیر اتوماسیون های صنعتی در شغل های آینده و بررسی نقش میانجی افزایش حجم فروش با رویکرد هوش مصنوعی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 150.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی و تاثیر اتوماسیون های صنعتی در شغل های آینده و بررسی نقش میانجی افزایش حجم فروش با رویکرد هوش مصنوعی با MATLAB

شیوع ویروس کرونا (COVID-19) منجر به انقباض شدید در تقاضا و عرضه شد که ناشی از اقدامات قرنطینه ای است که در بسیاری از کشورها در سراسر جهان در پاسخ به شدت سرایت و گسترش جغرافیایی آن اتخاذ شده است. ماهیت جهانی این بحران به این معنی است که شرکت ‌هایی که در تجارت بین‌ المللی فعالیت می‌ کنند، بیش از موارد داخلی در معرض اختلالات بین ‌المللی قرار می‌ گیرند، با تقاضای خارجی ضعیف ‌تر برای شرکت‌ های صادرکننده و کاهش عرضه به کمبود نهاده‌ های واسطه برای شرکت‌ های وارد کننده تبدیل می ‌شود. شرکت‌ های درگیر در زنجیره‌ های ارزش جهانی – یعنی شرکت ‌هایی که هم نهاده‌ های واسطه وارد می ‌کنند و هم کالاهای صادراتی – با این دو چالش اضافی برای توانایی خود در تولید و در نتیجه فروش کالاهای خود مواجه شدند. در این زمینه، هرچه اختلال در بالادست بیشتر رخ دهد، پتانسیل تنگناهای عرضه برای انتشار شوک های منفی بیشتر است. بنابراین، همه ‌گیری COVID-19 بحثی را در میان دانشگاهیان و سیاست ‌گذاران برانگیخته است که آیا تجارت زنجیره ارزش اساسا منبع آسیب‌ پذیری است یا منبع انعطاف ‌پذیری.

این تحقیق از داده های مرجع ]20[برای شناسایی و تجزیه و تحلیل چالش ‌های بازیابی زنجیره تامین در زنجیره تامین RMG به دلیل همه‌ گیری COVID-19 در راستای شناسایی و تاثیر اتوماسیون های صنعتی در شغل های آینده و بررسی نقش میانجی افزایش حجم فروش با رویکرد هوش مصنوعی استفاده می کند و یک شبیه سازی در MATLAB برای بررسی انجام می دهد. نتایج نهایی نشان داد که رویکرد پیشنهادی دارای نرخ دقت 95.20%، حساسیت 89.13%، نرخ ویژگی ها 88.64% جهت بهبود چالش های بازیابی زنجیره تامین در پی همه گیری کووید-19 در کالاهای اساسی (شامل مرغ، گوشت، روغن، گندم، قند، شکر، تخم مرغ، برنج) می باشد. همچنین بهبود در نرخ بازیابی یا Recovery Rate و Mean Score یا میانگین امتیاز با یک طرح خوشه بندی مبتنی بر شبکه عصبی-فازی برپایه مدل LIFO توانست بحران ورود و خروج کالاهای اساسی در انبارها جهت تسریع در مدیریت زنجیره تامین در دوران کووید-19 را پوشش بدهد.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3148_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3148_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.