Monthly Archive: سپتامبر 2015

فروش پروژه حذف پشت زمينه از تصوير با نرم افزار MATLAB

كد: 522

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف پشت زمينه از تصوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف پشت زمينه از تصوير با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB

كد: 521

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش صدا برای اجرای نت های موسيقی با نرم افزار MATLAB

كد: 520

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش صدا برای اجرای نت های موسيقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش صدا برای اجرای نت های موسيقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB

كد: 519

عنوان پروژه: فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB

يكی از بهترين پروژه های پردازش صدا كه می توانيد بازه و فركانس آن را برای شنيدن صداهای مختلف تغيير دهيد. اين برنامه قابليت ضبط را بعد از فشردن دكمه Rec و سپس نواختن دارد و بعد از آن دكمه play‌به دكمه stop تبديل می شود و با فشردن آن موزيك ضبط شده و حتی می توانيد از قطعه اي كه نواخته ايد با فشردن دكمه output to .wav file خروجي فايل صوتی با پسوند wav. بگيريد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB

كد: 518

عنوان پروژه: فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پيانو به زبان Visual Basic

كد: 517

عنوان پروژه: فروش پروژه پيانو به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه پيانو به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پيانوی الكتريك (كيبورد) به زبان Visual Basic

كد: 516

عنوان پروژه: فروش پروژه پيانوی الكتريك (كيبورد) به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه پيانوی الكتريك (كيبورد) به زبان Visual Basic

در اين پيانوی الكتريك می توانيد انواع صداها را داشته باشيد از جمله پيانو، honky tonky، باس، كنترا باس، ويولن، string، و …

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی تانك با نرم افزار Flash

كد: 515

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی تانك با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – as – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی تانك با نرم افزار Flash

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه يابی و قطعه سازی تصوير با الگوريتم خوشه بندی K-means با نرم افزار MATLAB

كد: 514

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه يابی و قطعه سازی تصوير با الگوريتم خوشه بندی K-means با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه يابی و قطعه سازی تصوير با الگوريتم خوشه بندی K-means با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 513

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.