کامپیوتر – OpenGL

فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB

کد پروژه: 3025

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی وال ها یا نهنگ (WOA) با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2995

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی وال ها یا نهنگ (WOA) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی وال ها یا نهنگ (WOA) با نرم افزار MATLAB

برای شناخت الگوریتم بهینه سازی نهنگ، شناخت مدل ریاضی محاصره طعمه، مانور تغذیه شبکه حبابی مارپیچی و جستجو برای طعمه، می بایست مورد مطالعه و بررسی واقع گردد. نهنگ های کوهان دار می توانند به شناسایی طعمه و نشانه گذاری آن به منظور محاصره بپردازند. از زمانی که موقعیت طراحی بهینه در فضای جستجو به عنوان یک اولویت است، الگوریتم بهینه سازی نهنگ ها فرض می کند که بهترین راه حل کاندید شده، شکار هدف یا نزدیک به بهینه است. بعد از تعیین بهترین عامل جستجو، عامل های جستجوی دیگر سعی بر به روز رسانی موقعیت شان در بهترین عامل جستجو را دارند.

 نهنگ ها موجوداتی تفننی هستند که به عنوان بزرگ ترین پستاندار کره زمین شناخته می شوند. یک نهنگ جوان تا 30 متر و 180 تُن رشد می کند. هفت گونه مختلف از این جاندار در کره زمین موجود است که شامل قاتل، مینک، سِی، کوهان دار، چشم راستی، بالن و آبی می باشد. اکثر نهنگ ها به عنوان شکارچی هستند. آن ها هرگز نمی خوابند، زیرا مجبور هستند از سطح اقیانوس، تنفس کنند. در واقع، نیمی از مغز در خواب فرو می رود. نکته جالب توجه راجع به نهنگ ها این است که آن ها موجوداتی بسیار باهوش و احساساتی هستند.

نهنگ ها دارای سلول های مشترکی در مناطق مشخصی از مغز خود هستند که شباهت به آن دسته از سلول های انسان ها دارند که سلول های بنیادی نامیده می شوند. این سلول ها مسئول قضاوت، احساس و رفتارهای اجتماعی در انسان ها هستند. به عبارتی دیگر، سلول های بنیادی یکی از عواملی است که تضاد بین انسان و موجودات دیگر را شامل می شود. نهنگ ها دارای دو برابر بیشتر از یک انسان، سلول های بنیادی دارند که از جمله دلایل هوشمندی بالای این موجودات به شمار می رود. ثابت شده است که نهنگ ها می توانند عملیاتی چون فکر کردن، یاد گرفتن، قضاوت کردن، ارتباط برقرار کردن و تا اندازه انسان ها احساسی شدن و رشد گویش را داشته باشند (که این امر بیشتر در نهنگ های قاتل وجود دارد).

 نکته جالب توجه دیگر در نهنگ ها، رفتار اجتماعی آن هاست. آن ها یا تنها زندگی می کنند یا در گروه ها که اکثرا مشاهده شده است که نهنگ ها در گروه ها زندگی می کنند. بعضی از گونه های نهنگ ها (برای مثال نهنگ های قاتل) می توانند در تمام دوران زندگی در یک خانواده زندگی کنند. یکی از بزرگ ترین نهنگ ها، نهنگ های کوهان دار هستند که با نام علمی مگاپترا نوائینگلیا شناخته می شوند. یک نهنگ کوهان دار جوان به اندازه اتوبوس یک مدرسه است. شکار دلخواه آن ها کریل و گله های کوچک ماهی ها است.

عكس خروجی برنامه

 

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2960

عنوان پروژه: فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2898

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

در MDPP بدون حذف صفر، در سیگنال کنترلی، نوسانی مشاهده نمی شود. این در حالی است که به علت حذف صفر فرایند  (MDPP با حذف صفر)، سیگنال کنترل، دستخوش نوسان یا همان پدیده Ringing می شود. پدیده مذکور یک عیب دارد و آن اثر منفی اش بر روی محرک ها (جنبه منفی عملی) است. هر چه صفر فرایند به دایره واحد نزدیکتر باشد، در صورت حذف آن، پدیده Ringing تشدید می شود که در این فرایند شبیه سازی، این طور نیست. بر اساس نتایج خروجی مشاهده می شود که خطا در روش اول بسیار ناچیز است و پاسخ مطلوب به خوبی سیگنال فرمان را ردیابی می کند، اما در ادامه خطا بیشتر شده و ردیابی پاسخ مطلوب، با تاخیری همراه است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حرکت اسکلت به زبان ++C با OpenGL

کد پروژه: 2864

عنوان پروژه: فروش پروژه حرکت اسکلت به زبان ++C با OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – MFC

شرح مختصر:

فروش پروژه حرکت اسکلت به زبان ++C با OpenGL

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی استراتژی بلادرنگ به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2853

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی استراتژی بلادرنگ به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: java

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی استراتژی بلادرنگ به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه وایت بُرد به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2852

عنوان پروژه: فروش پروژه وایت بُرد به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه وایت بُرد به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه نمایش تصاویر سه بُعدی به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2851

عنوان پروژه: فروش پروژه نمایش تصاویر سه بُعدی به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه نمایش تصاویر سه بُعدی به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدلسازی اشیای هندسی در محیط به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2850

عنوان پروژه: فروش پروژه مدلسازی اشیای هندسی در محیط به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه مدلسازی اشیای هندسی در محیط به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوريتم GRNN با نرم افزار MATLAB

كد: 1975

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم GRNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم GRNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.