Monthly Archive: می 2024

فروش پروژه تشخیص محل جمر با بیمفورمینگ تطبیقی با MATLAB

کد پروژه: 3176

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص محل جمر با بیمفورمینگ تطبیقی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص محل جمر با بیمفورمینگ تطبیقی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3176_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3176_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین موقعیت آنتن با بیمفورمینگ با MATLAB

کد پروژه: 3175

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین موقعیت آنتن با بیمفورمینگ با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 60.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین موقعیت آنتن با بیمفورمینگ با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3175_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3175_2.jpghttp://www.nn4e.com/namira/3100/3175_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3175_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه موقعیت یابی GPS INS با ADOP با MATLAB

کد پروژه: 3174

عنوان پروژه: فروش پروژه موقعیت یابی GPS INS با ADOP با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه موقعیت یابی GPS INS با ADOP با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3174_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3174_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

کد پروژه: 3173

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3173_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مقایسه روش های SR-EKF و SR-UKF و SR-CKF با MATLAB

کد پروژه: 3172

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه روش های SR-EKF و SR-UKF و SR-CKF با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه روش های SR-EKF و SR-UKF و SR-CKF با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3172_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی پنج نقطه با MATLAB

کد پروژه: 3171

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی پنج نقطه با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی پنج نقطه با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3171_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طراحی رادار بهینه فیلتر MTI برای PRF با MATLAB

کد پروژه: 3170

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی رادار بهینه فیلتر MTI برای PRF با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی رادار بهینه فیلتر MTI برای PRF با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3170_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3170_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل پیچیدن غیرخطی حالت پایدار برای اتوبوس شهری برقی با MATLAB

کد پروژه: 3169

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل پیچیدن غیرخطی حالت پایدار برای اتوبوس شهری برقی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل پیچیدن غیرخطی حالت پایدار برای اتوبوس شهری برقی با MATLAB

فایل‌ های MATLAB موجود در این پروژه، یک مدل غیرخطی حالت پایدار برای یک اتوبوس شهری شش چرخ را توصیف می‌ کنند. با توجه به رویکرد چند بدنه به کار رفته، پیکربندی چرخ مدل را می توان به راحتی تغییر داد. موقعیت و جهت چرخ کاملا پارامتری است و امکان تجزیه و تحلیل انواع مختلف وسایل نقلیه را فراهم می کند. برای تحقیق در مورد تاثیر این تایرها بر مصرف انرژی خودرو، بر محاسبه قدرت مقاومت در پیچ و قدرت از دست رفته به دلیل تلفات اسکراب تاکید شده است. مدل فعلی شامل شش چرخ است که دو مجموعه چرخ‌ های عقب دوتایی دارای سرعت‌ های چرخشی جداگانه هستند. در اشتقاق مدل، از خطی‌ سازی اجتناب می‌ شود: زوایای بزرگ مجاز است و از فرمول جادویی غیرخطی برای محاسبه نیروهای تایر استفاده می گردد. علاوه بر این، اثرات انتقال بار جانبی، به دلیل مرکز ثقل بالا (CoG)، گنجانده شده است. مدل غیر خطی توسعه یافته دارای چهار درجه آزادی است. راه حل های حالت پایدار مدل به صورت تکراری با استفاده از یک طرح نیوتن اقتباس شده تعیین می شوند. این مدل محاسبه تمام سرعت های تایر و نیروهای لاستیک را برای یک موقعیت معین پیچیدگی که با شعاع پیچیدن rho و سرعت خودرو v مشخص می شود را قادر می سازد.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3169_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3169_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3169_3.jpg 

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3169_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3100/3169_5.jpg

عکس 6

http://www.nn4e.com/namira/3100/3169_6.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل‌ سازی موج طوفان به دلیل فعالیت طوفان استوایی با MATLAB

کد پروژه: 3168

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل‌ سازی موج طوفان به دلیل فعالیت طوفان استوایی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل‌ سازی موج طوفان به دلیل فعالیت طوفان استوایی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3168_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3168_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه جلوگیری از برخورد در کنترل تطبیقی موشک کروز با MATLAB

کد پروژه: 3167

عنوان پروژه: فروش پروژه جلوگیری از برخورد در کنترل تطبیقی موشک کروز با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جلوگیری از برخورد در کنترل تطبیقی موشک کروز با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3167_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3167_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.