الکترونیک – PSCAD

فروش پروژه کوره قوس الکتریکی با نرم افزار PSCAD

كد: 2058

عنوان پروژه: فروش پروژه کوره قوس الکتریکی با نرم افزار PSCAD

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – PSCAD

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:PSCAD

شرح مختصر:

فروش پروژه کوره قوس الکتریکی با نرم افزار PSCAD

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مبدل DC به DC در سیستم فتوولتاییک با نرم افزار PSCAD

كد: 2057

عنوان پروژه: فروش پروژه مبدل DC به DC در سیستم فتوولتاییک با نرم افزار PSCAD

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – PSCAD

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:PSCAD

شرح مختصر:

فروش پروژه مبدل DC به DC در سیستم فتوولتاییک با نرم افزار PSCAD

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.