الکترونیک – PSPice

فروش پروژه شبيه سازی مدار Fullbridge برای CCFL inverter با نرم افزار PSpice

كد: 345

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی مدار Fullbridge برای CCFL inverter با نرم افزار PSpice

قالب بندی: dbk – dsn – opj – als – net – dat – mrk – mvl – out – prb – sim

دسته: الكترونيك – PSpice

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: PSpice

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی مدار Fullbridge برای CCFL inverter با نرم افزار PSpice

شبيه سازی مدار fullbridge برای معكوس كننده CCFL يا CCFL inverter.

CCFL مخفف Cold Cathode fluorescent Lamp به معنی لامپ فلورسنت كاتود می باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی مبدل LLC Resonance با نرم افزار PSpice

كد: 344

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی مبدل LLC Resonance با نرم افزار PSpice

قالب بندی: dbk – dsn – opj – als – net – dat – mrk – mvl – out – prb – sim

دسته: الكترونيك – PSpice

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: PSpice

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی مبدل LLC Resonance با نرم افزار PSpice

شبيه سازی LLC Resonance Converter

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طراحی مبدل ZVS با نرم افزار PSpice

كد: 342

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی مبدل ZVS با نرم افزار PSpice

قالب بندی: dbk – dsn – opj – als – net – dat – mrk – mvl – out – prb – sim

دسته: الكترونيك – PSpice

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: PSpice

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی مبدل ZVS با نرم افزار PSpice

ZVS مخفف Zero Voltage Switching است كه در اين پروژه طراحی شده است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.