کامپیوتر – Mininet

فروش پروژه کاهش حملات DDoS مبتنی بر سوییچ های OVS برپایه RYU برای یافتن کوتاهترین مسیر با MiniNet

کد پروژه: 3060

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش حملات DDoS مبتنی بر سوییچ های OVS برپایه RYU برای یافتن کوتاهترین مسیر با MiniNet

قالب بندی: MiniNet

دسته: کامپیوتر – MiniNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MiniNet تحت لینوکس

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش حملات DDoS مبتنی بر سوییچ های OVS برپایه RYU برای یافتن کوتاهترین مسیر با MiniNet

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 3

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه صف اطلاعات در سوئیچ و کنترلر در SDN با نرم افزار Mininet تحت Python

کد پروژه: 2885

عنوان پروژه: فروش پروژه صف اطلاعات در سوئیچ و کنترلر در SDN با نرم افزار Mininet تحت Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python – Mininet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python – Mininet

شرح مختصر:

فروش پروژه صف اطلاعات در سوئیچ و کنترلر در SDN با نرم افزار Mininet تحت Python

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ایجاد دیوار آتش در شبکه SDN مبتنی بر OpenFlow با نرم افزار Mininet تحت Python

کد پروژه: 2880

عنوان پروژه: فروش پروژه ایجاد دیوار آتش در شبکه SDN مبتنی بر OpenFlow با نرم افزار Mininet تحت Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python – Mininet

شرح مختصر:

فروش پروژه ایجاد دیوار آتش در شبکه SDN مبتنی بر OpenFlow با نرم افزار Mininet تحت Python

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.