الکترونیک – Max Plus

فروش پروژه شمارنده دودویی 8 بیتی با نرم افزار Max Plus II

كد: 1089

عنوان پروژه: فروش پروژه شمارنده دودویی 8 بیتی با نرم افزار Max Plus II

قالب بندی: gdf – scf – sym – tdf – v – ttf

دسته: الکترونیک – Max Plus II

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Max Plus II

شرح مختصر:

فروش پروژه شمارنده دودویی 8 بیتی با نرم افزار Max Plus II

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه واحد حافظه با نرم افزار Max Plus II

كد: 1088

عنوان پروژه: فروش پروژه واحد حافظه با نرم افزار Max Plus II

قالب بندی: gdf – scf – sym – tdf – v – ttf

دسته: الکترونیک – Max Plus II

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Max Plus II

شرح مختصر:

فروش پروژه واحد حافظه با نرم افزار Max Plus II

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دیکدر 3×8 با نرم افزار Max Plus II

كد: 1087

عنوان پروژه: فروش پروژه دیکدر 3×8 با نرم افزار Max Plus II

قالب بندی: gdf – scf – sym – tdf – v – ttf

دسته: الکترونیک – Max Plus II

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Max Plus II

شرح مختصر:

فروش پروژه دیکدر 3×8 با نرم افزار Max Plus II

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شمارش معکوس 24 ساعته با نرم افزار Max Plus II

كد: 1086

عنوان پروژه: فروش پروژه شمارش معکوس 24 ساعته با نرم افزار Max Plus II

قالب بندی: gdf – scf – sym – tdf – v – ttf

دسته: الکترونیک – Max Plus II

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Max Plus II

شرح مختصر:

فروش پروژه شمارش معکوس 24 ساعته با نرم افزار Max Plus II

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طراحی رجیستر بانک با Max Plus II

كد: 58

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی رجیستر بانک با Max Plus II

قالب بندی: gdf و scf

دسته: الکترونیک – Max Plus II

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Max Plus II

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی رجیستر بانک با Max Plus II

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.