کامپیوتر – Visual Basic

فروش پروژه ويرايش اشكال هندسى سه بعدى به زبان Visual Basic

كد: 1474

عنوان پروژه: فروش پروژه ويرايش اشكال هندسى سه بعدى به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas – pdm – asm – tlb

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه ويرايش اشكال هندسى سه بعدى به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى فكرى به زبان Visual Basic

كد: 1032

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى فكرى به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas – idl – asm – tlb

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى فكرى به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

كد: 989

عنوان پروژه: فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas – idl – asm – tlb

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

استفاده از اين پروژه فقط جنبه آموزشى دارد. همينطور قسمت هاى سياه شده به دليل نشان ندادن IP ها مى باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

كد: 986

عنوان پروژه: فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas – idl – asm – tlb

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

استفاده از اين پروژه فقط جنبه آموزشى دارد. همينطور قسمت هاى سياه شده به دليل نشان ندادن IP ها مى باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اتوماتاى يادگير سلولى و شبكه عصبى به زبان Visual Basic

كد: 969

عنوان پروژه: فروش پروژه اتوماتاى يادگير سلولى و شبكه عصبى به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه اتوماتاى يادگير سلولى و شبكه عصبى به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص چهره با شبكه عصبى به زبان Visual Basic

كد: 938

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص چهره با شبكه عصبى به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص چهره با شبكه عصبى به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كرك كردن رمز به روش بروت فورس به زبان Visual Basic

كد: 928

عنوان پروژه: فروش پروژه كرك كردن رمز به روش بروت فورس به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه كرك كردن رمز به روش بروت فورس به زبان Visual Basic

Brute Force Password Cracker

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص كاراكتر به زبان Visual Basic

كد: 908

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص كاراكتر به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص كاراكتر به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوريتم نزديكترين همسايه (KNN) به زبان Visual Basic

كد: 907

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم نزديكترين همسايه (KNN) به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم نزديكترين همسايه (KNN) به زبان Visual Basic

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه جنگ كشتى به زبان Visual Basic

كد: 906

عنوان پروژه: فروش پروژه جنگ كشتى به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه جنگ كشتى به زبان Visual Basic

در اين بازى با استفاده از دكمه هاى جهت دار بالا، پايينى چپ و راست كشتى را حركت مى دهيد و با دكمه Space بمب به سمت زيردريايى ها پرتاب مى كنيد و بايد مواظب هواپيماها باشيد تا بمب آنها به شما اصابت نكند.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.