کامپیوتر – ++C و C

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

كد: 2247

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: کامپیوتر – Flash و Action Script

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

مدت زمان انیمیشن 45 ثانیه است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انوع مرتب سازی به زبان ++C

كد: 1888

عنوان پروژه: فروش پروژه انوع مرتب سازی به زبان ++C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – C و ++C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انوع مرتب سازی به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

كد: 1609

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى نشانه گيرى به زبان ++C

كد: 1575

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى نشانه گيرى به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى نشانه گيرى به زبان ++C

در اين پروژه بايد با پسركى كه در سمت چپ تصوير ديده مى شود، كمان را با ماوس طورى تنظيم كنيد كه پرنده هايى را كه ظاهر مى شوند با تير بزنيد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه آسانسور به زبان ++C

كد: 1574

عنوان پروژه: فروش پروژه آسانسور به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه آسانسور به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1500/1574.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی هرمی به زبان #C

كد: 1545

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی هرمی به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی هرمی به زبان #C

بهینه ترین کدنویسی برای الگوریتم مرتب سازی هرمی (Heap Sort)

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم هافمن به زبان ++C

كد: 1544

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم هافمن به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Turbo C – Dev Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم هافمن به زبان ++C

بهینه ترین کدنویسی برای الگوریتم هافمن (Huffman).

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی سریع به زبان ++C

كد: 1543

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی سریع به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Turbo C – Dev Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم مرتب سازی سریع به زبان ++C

بهینه ترین کدنویسی برای الگوریتم مرتب سازی سریع (Quick Sort).

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم CORDIC با نرم افزار ModelSim و Libero IDE‌ به كمك زبان ++C

كد: 1542

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم CORDIC با نرم افزار ModelSim و Libero IDE‌ به كمك زبان ++C

قالب بندی: c – dsp – dsw – mak – opt – plg – asm – wlf – v

دسته: كامپيوتر – ++C و C   /   الكترونيك – ModelSim   /   الكترونيك – Libero IDE

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – ModelSim – Libero IDE

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم CORDIC با نرم افزار ModelSim و Libero IDE‌ به كمك زبان ++C

CORDIC مخفف Coordinate Rotation Digital Computer است كه با نام هاى Digit By Digit Method و Volder’s Algorithm نيز شناخته مى شود كه يك الگوريتم كارا و ساده براى محاسبه توابع هايپربوليك و مثلثاتى است. از CORDIC در زمانى كه ضرب كننده دودويى وجود نداشته باشد مانند ميكروكنترلرهاى ساده و FPGA ، به عنوان عملياتى جهت فراهم آوردن جمع، تفريق، عمليات بيتى و ارايه جدولى استفاده مى شود.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم دایکسترا به زبان ++C

كد: 1536

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم دایکسترا به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم دایکسترا به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.