Monthly Archive: ژانویه 2020

فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2950

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی داده های ریز آرایه در فضای SVD با خوشه بندی کوانتومی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2949

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی داده های ریز آرایه در فضای SVD با خوشه بندی کوانتومی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی داده های ریز آرایه در فضای SVD با خوشه بندی کوانتومی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترلر کشویی عصبی برای کنترل حالت پین در شبکه های پیچیده دارای عدم قطعیت با MATLAB

کد پروژه: 2948

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترلر کشویی عصبی برای کنترل حالت پین در شبکه های پیچیده دارای عدم قطعیت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – docx

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر کشویی عصبی برای کنترل حالت پین در شبکه های پیچیده دارای عدم قطعیت با نرم افزار MATLAB

در این تحقیق، یک رویکرد جدید برای هماهنگ سازی خروجی برای شبکه های پیچیده عمومی نامشخص با گره های غیرمجاز ارائه شده است. این هدف می تواند با استفاده از بخش کوچکی از گره های شبکه (پین شده) مبتنی بر یک کنترل کننده عصبی حل شود. این کنترلر از یک شناسه آنلاین بر اساس شبکه عصبی مرتبه بالا و یک کنترلر حالت کشویی (آبشاری) تشکیل شده است. یک مثال مصور و شبیه سازی در محیط MATLAB نیز ارائه شده است که ساختاری تشکیل یافته از 10 گره را نشان می دهد که دارای خود پویایی متفاوت است. در انتهای شبیه سازی، اثربخشی و عملکرد خوب طرح کنترل پیشنهادی را نشان می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تحلیل اسناد با روش خوشه بندی کوانتومی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2947

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل اسناد با روش خوشه بندی کوانتومی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – docx

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل اسناد با روش خوشه بندی کوانتومی با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به معرفی خوشه بندی کوانتومی و یک الگوریتم جدید شناسایی الگو با الهام از ساختار کوانتومی پرداخته شده است و آن را به تجزیه و تحلیل متن و اسناد، توسعه می دهد. این روش جدید با استفاده از تراکم غیر پارامتری بهبود می یابد  که از پنجره پارزن استفاده می کند و از یک طریق قابل توجه خود را از آن متمایز می کند، همچنین خوشه بندی کوانتومی عملکرد بالقوه ای را برای تعیین مرکز خوشه به جای عملکرد هسته گوسی ایجاد می کند. به طور خاص، تجزیه و تحلیل مقایسه ای دقیق نشان می دهد که عملکرد بالقوه به وضوح می تواند ساختار اساسی داده هایی را که هسته گوسی قادر به اداره آن نیست، نشان دهد. علاوه بر این، مشکل برآورد پارامتر با موفقیت با استفاده از روش بهینه سازی عددی (به عنوان مثال جستجوی الگو) حل می شود. پس از آن، نتایج آزمایش های مقایسه ای دقیق در سه مجموعه داده معیار، مزیت خوشه بندی کوانتومی را نسبت به پنجره پارزن، تایید می کند. در واقه هدف اصلی این مقاله، ارائه یک روش خوشه بندی کوانتومی در اسناد داده ای است که می تواند مشکلات قبلی روش هایی هم چون گوسی، یاکوبین و نیوتن راپسون را که در زمینه تعیین مرکز خوشه در این چنین داده ها، دچار مشکل بودند، برطرف نماید.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم توزیع شده برای مسئله بهینه سازی محدود در سیستم های چندعامله با تاخیر با نرم افزا

کد پروژه: 2946

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم توزیع شده برای مسئله بهینه سازی محدود در سیستم های چندعامله با تاخیر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم توزیع شده برای مسئله بهینه سازی محدود در سیستم های چندعامله با تاخیر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه زاویه پرتابه با شبکه عصبی احتمالاتی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2945

عنوان پروژه: فروش پروژه زاویه پرتابه با شبکه عصبی احتمالاتی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه زاویه پرتابه با شبکه عصبی احتمالاتی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه به دست آوردن ضرایب PID با زیگلر نیکولز با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2944

عنوان پروژه: فروش پروژه به دست آوردن ضرایب PID با زیگلر نیکولز با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک  – MATLAB

قیمت: 10.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه به دست آوردن ضرایب PID با زیگلر نیکولز با نرم افزار MATLAB

روش زیگلر نیکولز به عنوان یک روش تجربی برای به دست آوردن پارامترهای PID، PD و P است. روش های تعیین ضرایب زیگلر نیکولز به دو دسته شامل تعیین به کمک سیستم حلقه باز و تعیین به کمک سیستم حلقه بسته انجام می شود. این پروژه از روش سیستم حلقه بسته برای به دست آوردن ضرایب PID

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.