الکترونیک – Xilinx ISE

فروش پروژه Full Adder با ISE Xilinx

کد پروژه: 3159

عنوان پروژه: فروش پروژه Full Adder با ISE Xilinx

قالب بندی: v

دسته: الکترونیک – ISE Xilinx

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Full Adder با ISE Xilinx

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3159_1.png

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3159_2.png

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3159_3.png

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه Half Adder با ISE Xilinx

کد پروژه: 3158

عنوان پروژه: فروش پروژه Half Adder با ISE Xilinx

قالب بندی: v

دسته: الکترونیک – ISE Xilinx

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Half Adder با ISE Xilinx

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3158_1.png

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3158_2.png

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه چراغ راهنمايى با نرم افزار ISE

كد: 1466

عنوان پروژه: فروش پروژه چراغ راهنمايى با نرم افزار ISE

قالب بندی: v – bgn – bit – bld – ise – drc – pad – par – pcf – prj – ptwx – xpi – ncd – ngm – xrpt – tfw – wfs – prj

دسته: الكترونيك – Xilinx ISE

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Xilinx ISE

شرح مختصر:

فروش پروژه چراغ راهنمايى با نرم افزار ISE

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.