فروش پروژه رشد جمعیت مخمر در غلظت های مختلف گالاکتوز با MATLAB

کد پروژه: 3165

عنوان پروژه: فروش پروژه رشد جمعیت مخمر در غلظت های مختلف گالاکتوز با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رشد جمعیت مخمر در غلظت های مختلف گالاکتوز با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3165_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کوپلینگ اسپین فوتون قوی در سیلیکون با MATLAB

کد پروژه: 3164

عنوان پروژه: فروش پروژه کوپلینگ اسپین فوتون قوی در سیلیکون با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کوپلینگ اسپین فوتون قوی در سیلیکون با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_5.jpg

عکس 6

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_6.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی بازارهای مالی به کمک اندیکاتورها مبتنی بر روش LDA با R

کد پروژه: 3163

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بازارهای مالی به کمک اندیکاتورها مبتنی بر روش LDA با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بازارهای مالی به کمک اندیکاتورها مبتنی بر روش LDA با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3163_Bollinger%20Bands_colour.jpeg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3163_Bollinger%20Bands_colourless.jpeg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی بازار فارکس با یادگیری عمیق LSTM با R

کد پروژه: 3162

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بازار فارکس با یادگیری عمیق LSTM با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بازار فارکس با یادگیری عمیق LSTM با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3162_1.JPG

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3162_2.JPG

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3162_3.JPG

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی بیتکوین و اتریوم با یادگیری عمیق توسعه یافته با R

کد پروژه: 3161

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بیتکوین و اتریوم با یادگیری عمیق توسعه یافته با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بیتکوین و اتریوم با یادگیری عمیق توسعه یافته با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3161_1.JPG

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3161_3.JPG

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3161_4.JPG

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تحلیل شاخص بورس با سری زمانی با R

کد پروژه: 3160

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل شاخص بورس با سری زمانی با R

قالب بندی: R

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل شاخص بورس با سری زمانی با R

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3160_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3160_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3160_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه Full Adder با ISE Xilinx

کد پروژه: 3159

عنوان پروژه: فروش پروژه Full Adder با ISE Xilinx

قالب بندی: v

دسته: الکترونیک – ISE Xilinx

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Full Adder با ISE Xilinx

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3159_1.png

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3159_2.png

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3159_3.png

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه Half Adder با ISE Xilinx

کد پروژه: 3158

عنوان پروژه: فروش پروژه Half Adder با ISE Xilinx

قالب بندی: v

دسته: الکترونیک – ISE Xilinx

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Half Adder با ISE Xilinx

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3158_1.png

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3158_2.png

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه چرخش خط با MATLAB

کد پروژه: 3157

عنوان پروژه: فروش پروژه چرخش خط با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه چرخش خط با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3157_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3157_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل حلقه بسته فازی برای تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت با MATLAB

کد پروژه: 3156

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل حلقه بسته فازی برای تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 8.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل حلقه بسته فازی برای تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت با MATLAB

در این کار، یک کنترلگر منطق فازی برای بیماران دیابتی نوع 1 ارائه شده است. به منظور ترکیب دانش در مورد درمان بیمار، کنترلگر با استفاده از طرح سیستم فازی نوع ممدانی طراحی شده است.  ذکر این نکته مهم است که الگوریتم کنترل در اصل مدل-آزاد است. کنترلگر پیشنهادی میتواند به صورت موفقیت امیز عدم قطعیت پویا در مدل بیمار را تحمل کند درحالی که اختلالات غذایی را به سرعت حل کرده و سطح  قند خون را تنظیم نماید. پایداری سیستم برای گروهی از سه بیمار با پارامترهای مدل مختلف در مقایسه با مدل میانگین آزمایش شده است. همانگونه که در این مقاله نشان داده شد چارچوب منطق فازی پتانسیل دانش خبره را برای درمان بیماری دارد. علاوه بر این ثابت شده است که این روش اولویت بیشتری نسبت به روشهای معمول در کنترل قند خون دارد. این طرح برای افزایش تحویل انسولین در بیماران دیابتی نوع 1 پیشنهاد شده است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3156_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3156_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3156_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.