فروش پروژه استراتژی استکلبرگ برای ماتریس با MATLAB

کد پروژه: 3096

عنوان پروژه: فروش پروژه استراتژی استکلبرگ برای ماتریس با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استراتژی استکلبرگ برای ماتریس با MATLAB

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل مولفه سیگنال طنین در سونارهای اکتیو با توزیع ویگنر ویل با MATLAB

کد پروژه: 3095

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل مولفه سیگنال طنین در سونارهای اکتیو با توزیع ویگنر ویل با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل مولفه سیگنال طنین در سونارهای اکتیو با توزیع ویگنر ویل با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تعيين مسير بهینه قهرمانی با شبكه عصبی با سنجش عملكرد مربيان با MATLAB

کد پروژه: 3094

عنوان پروژه: فروش پروژه تعيين مسير بهینه قهرمانی با شبكه عصبی با سنجش عملكرد مربيان با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 125.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تعيين مسير بهینه قهرمانی با شبكه عصبی با سنجش عملكرد مربيان با MATLAB

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ارزیابی قابلیت‌ اطمینان سبک‌ های چندریختی معماری نرم‌ افزار با زنجیره مارکف با MATLAB

کد پروژه: 3093

عنوان پروژه: فروش پروژه ارزیابی قابلیت‌ اطمینان سبک‌ های چندریختی معماری نرم‌ افزار با زنجیره مارکف با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ارزیابی قابلیت‌ اطمینان سبک‌ های چندریختی معماری نرم‌ افزار با زنجیره مارکف با MATLAB

قابلیت‌ اطمینان نرم‌ افزار یکی از مهمترین بحث‌ ها، جهت حفظ پایداری برنامه‌ های حساس می‌ باشد. از آن‌ جا که برنامه‌ ها از قطعات کوچک تری به نام مولفه‌‌ ها تشکیل شده‌ اند، اهمیت قابلیت‌ اطمینان هر یک از این مولفه‌ ها بر روی قابلیت‌ اطمینان برنامه‌ اصلی بسیار مورد توجه است. در این پروژه سعی بر آن شد، روشی براي تحليل و ارزيابی ويژگی کيفی  قابلیت اطمینان سبک‌ های تک‌ ریختی که شامل سبک‌ های ترتیبی و سبک موازی و سبک Fault Tolerance هستند، با رويكرد مبتنی برحالت ماركف، ارزیابی و سپس سبك چندریختی محاسبه شود.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص و تفکیک ساختمان ها در تصاویر ماهواره ای با یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

کد پروژه: 3092

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و تفکیک ساختمان ها در تصاویر ماهواره ای با یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و تفکیک ساختمان ها در تصاویر ماهواره ای با یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

این تحقیق از داده های ماهواره ای https://project.inria.fr/aerialimagelabeling استفاده می کند.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI با رویکرد یادگیری عمیق گروهی با MATLAB

کد پروژه: 3091

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI با رویکرد یادگیری عمیق گروهی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI با رویکرد یادگیری عمیق گروهی با MATLAB

بیماری آلزایمر یکی از شایع ترین بیماری های عصبی است. تشخیص دقیق اختلال شناختی خفیف (MCI) در مرحله پیش ‌درومال آلزایمر می‌تواند شروع را به تاخیر بیندازد. بنابراین، تشخیص زودهنگام آلزایمر بسیار ضروری است. در این تحقیق یک رویکرد هوشمند برای تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI بر اساس داده های OASIS-3 انجام گرفته است که رویکرد مبتنی بر یادگیری عمیق  گروهی است که بر اساس ویژگی های ادما و نکروسیس روی تصاویر انجام می گیرد. در کل نام روش ترکیبی EDL، نامگذاری شده است. نتاجی حاصل نشان می دهد که دقت رویکرد پیشنهادی 94% است که نسبت به روش های پیشین خود در همین مجموعه داده های OASIS-3 دارای برتری عملکردی است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بات تلگرام قیمت ارز دیجیتال با Scala Java

کد پروژه: 3090

عنوان پروژه: فروش پروژه بات تلگرام قیمت ارز دیجیتال با Scala Java

قالب بندی: sbt

دسته: کامپیوتر – JAVA

قیمت: 3.000.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCALA – JAVA

شرح مختصر:

فروش پروژه بات تلگرام قیمت ارز دیجیتال با Scala Java

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه صرافی ارز دیجیتال BiBox

کد پروژه: 3089

عنوان پروژه: فروش پروژه صرافی ارز دیجیتال BiBox

قالب بندی: php – js – json – py

دسته: کامپیوتر – PHP

قیمت: 100.000.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: PHP – Python

شرح مختصر:

فروش پروژه صرافی ارز دیجیتال BiBox

کد کامل با تمامی امکانات موجود در صرافی ارز دیجیتال Bibox.com همین الان فقط در وب سایت گروه نامیرا قابل دریافت با قیمت 100 میلیون تومان است!

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

کد پروژه: 3088

عنوان پروژه: فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

به صورت کلی، این تحقیق، مسئله برچسب زنی نقش های معنایی  در زبان فارسی و انگلیسی را در یک مجموعه داده معتبر به نام CoNLL مدنظر قرار داده است. در ابتدا عملیات پردازش زبان طبیعی و متن کاوی همراه با یک سری عملیات انجام می گیرد که مبتنی بر پردازش در سطح XML است. این مراحل شامل الفبای آوانگاری استاندارد، مجموعه آماری از میزان پوشش کل پایگاه داده های متنی ورودی و پیکره، اندازه نوشتار و توصیف رفتاری افراد، نوع لحن نوشتن فرد و توصیف رفتاری افراد، فاصله بین لغات و توصیف رفتاری افراد، فاصله بین لغات و توصیف رفتاری افراد، اتصالات حروف و توصیف رفتاری افراد و میزان کال بک لیبلر حاصل برای کل واحدها می باشد. در ادامه از آلفای کرونباخ و روش پیرسون برای شباهت یابی در متون و پایایی ان ها استفاده می گردد. سپس شبکه عصبی کانولوشن به عنوان تکنیک اصلی در آموزش و آزمون برای برچسب زنی نقش های معنایی   مدنظر قرار می گیرد. در داده های CoNLL بخش های فراوانی وجود دارد که این تحقیق، بخش فیلم های آن را برای برچسب زنی نقش های معنایی مورد نظر قرار داده است. نتایج حاصل نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی از لحاظ معیارهای ارزیابی هم چون دقت، حساسیت، نرخ ویژگی، سرعت اجرا، میانگین مربعات خطا و انحراف معیار، نسبت به روش های پیشین دارای برتری عملکردی است.

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه اجرای FPGA به کمک LUT و ASIC برپایه یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

کد پروژه: 3087

عنوان پروژه: فروش پروژه اجرای FPGA به کمک LUT و ASIC برپایه یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

قالب بندی: m – mdl – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اجرای FPGA به کمک LUT و ASIC برپایه یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

FPGA ها عمدتا برای طراحی مدارهای مجتمع ویژه برنامه (ASIC) استفاده می شوند. ابتدا معماری چنین مداری طراحی می شود. سپس، از یک FPGA برای ساخت و بررسی نمونه اولیه آن استفاده می گردد. خطاها قابل اصلاح هستند. هنگامی که نمونه اولیه مطابق انتظار عمل کرد، یک پروژه ASIC بر اساس طراحی FPGA ایجاد و تولید می شود. این امر امکان می دهد تا در زمان صرفه جویی شود، زیرا ساخت یک مدار مجتمع می تواند یک فرآیند بسیار پیچیده و زمان بر باشد. همچنین باعث صرفه جویی در هزینه می شود، زیرا می توان از یک FPGA برای تهیه بسیاری از تکرارهای همان پروژه استفاده کرد. در این زمینه شایان ذکر است که واحدهای پردازش تانسور مدرن (TPU) یا ماینرهای ارزهای دیجیتال ابتدا به عنوان FPGA طراحی شدند و تنها پس از بلوغ تولید شدند. FPGA ها همچنین در سیستم های بلادرنگ استفاده می شوند که زمان پاسخگویی، نقش مهمی د ر آن ها ایفا می کند. در  CPUهای استاندارد، زمان پاسخگویی تنظیم نشده است و دقیقا مشخص نیست پس از ظاهر شدن سیگنال اولیه چه زمانی پاسخ دریافت خواهد شد. برای به حداقل رساندن یا حفظ آن در محدوده معین، از سیستم عامل های بلادرنگ استفاده می شود. با این حال، در سناریوهایی که زمان پاسخ سریع (زیر میلی ثانیه) ضروری است، این زمان کوتاه است. برای حل این مشکل، الگوریتم درخواستی باید با استفاده از منطق ترکیبی یا ترتیبی در FPGA پیاده سازی شود تا زمان پاسخگویی همیشه یکسان و کمتر از میلی ثانیه باشد. چنین سیستم بلادرنگ پیاده‌ سازی شده در FPGA  را می‌ توان تغییر داد و پس از آماده شدن به تولید منتقل کرد. مدار یکپارچه ای که به این روش ایجاد می شود، بسیار سریعتر و کم مصرف تر خواهد بود. جدای از آن، FPGA ها در پروژه‌ هایی استفاده می ‌شوند که پیکربندی سخت ‌افزاری در معرض تغییر است و مداری که می‌ تواند با این تغییرات تنظیم شود، درخواست می‌ گردد. در صورتی که تامین کنندگان سخت افزار تغییر یابد و سخت افزار جدید رابط مورد نیاز را نداشته باشد، FPGA  به یک انتخاب طبیعی تبدیل می شود. در این تحقیق به اجرای FPGA به کمک جمع کننده های خط لوله پرداخته شده است که با در نظر گرفتن مولفه ها و تجهیزات RTL و ورودی های LUT، می توان به این امر در کاهش خطاها، کاهش سنتز، کاهش هزینه و انرژی و بهبود انعطاف پذیری و مقیاس پذیری، کمک نمود. برای همین امر، هدف اصلی که اجرای FPGA به کمک جمع کننده های خط لوله است، به کمک شبکه عصبی عمیق کانولوشن، مدل سازی و یک شبیه سازی در محیط MATLAB به کمک خط فرمان و سیمولینک، انجام شده است و نتایج، حاکی از حالتی نزدیک به بهینه برای رویکرد ارائه شده را نمایش می دهد.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.