Monthly Archive: فوریه 2022

فروش پروژه جایگزینی کش سیستم با رویکرد شبکه عصبی پس انتشار فازی با MATLAB

کد پروژه: 3074

عنوان پروژه: فروش پروژه جایگزینی کش سیستم با رویکرد شبکه عصبی پس انتشار فازی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جایگزینی کش سیستم با رویکرد شبکه عصبی پس انتشار فازی با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تابع Green با MATLAB

کد پروژه: 3073

عنوان پروژه: فروش پروژه تابع Green با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تابع Green با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.