Monthly Archive: سپتامبر 2022

فروش پروژه تشخیص حرکات چشم با یادگیری عمیق با Python

کد پروژه: 3109

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص حرکات چشم با یادگیری عمیق با Python

قالب بندی: Py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python – JetBrain PyCharm

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص حرکات چشم با یادگیری عمیق با Python

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3108

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_4.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.