کامپیوتر – Delphi

فروش پروژه ضبط كارهاى صفحه نمايش به زبان Delphi

كد: 1528

عنوان پروژه: فروش پروژه ضبط كارهاى صفحه نمايشبه زبان Delphi

قالب بندی: bat – exe – dbk – res – dproj – dfm – pas – dcr

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه ضبط كارهاى صفحه نمايش به زبان Delphi

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1500/1528.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مدياپلير به زبان Delphi

كد: 880

عنوان پروژه: فروش پروژه مدياپلير به زبان Delphi

قالب بندی:  dpproj – dfm – dcu – pas – cfg – ddp – exe – ini

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه مدياپلير به زبان Delphi

اين پروژه توانايى اجراى فايل هاى تصويرى با پسوند avi. را دارد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پيانو به زبان Delphi

كد: 875

عنوان پروژه: فروش پروژه پيانو به زبان Delphi

قالب بندی:  dpproj – dfm – dcu – pas – cfg – ddp – exe – ini

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه پيانو به زبان Delphi

در اين پروژه مى توانيد با دكمه هاى كيبورد يا كليك ماوس پيانو بزنيد. اين پروژه توانايى خواندن فايل هايى با پسوند mid. كه براى فايل هاى midi مى باشد را داراست و مى تواند بعد از بازكردن فايل midi آن را اجرا نمايد. از ديگر توانايى هاى اين پروژه اين است كه مى توانيد سرعت پخش موزيك و نواختن و ميزان تاخير صدا، تنظيم ورودى و خروجى صدا و تعيين فواصل را معين كنيد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازى آسانسور به زبان Delphi

كد: 812

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازى آسانسور به زبان Delphi

قالب بندی: dpr – cfg – dof – ddp – dfm – dcu – pas – exe

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازى آسانسور به زبان Delphi

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پازل به زبان Delphi

كد: 699

عنوان پروژه: فروش پروژه پازل به زبان Delphi

قالب بندی: dpproj – dfm – dcu – pas – cfg

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه پازل به زبان Delphi

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوريتم PLANET به زبان Delphi

كد: 698

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم PLANET به زبان Delphi

قالب بندی: dpproj – dfm – dcu – pas – cfg

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم PLANET به زبان Delphi

اين پروژه بيشتر مخصوص دانشجويان رشته صنايع مى باشد اما از الگوريتم PLANET برى طرح چيدمان استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طرح چيدمان با استفاده از الگوريتم ALDEP به زبان Delphi

كد: 697

عنوان پروژه: فروش پروژه طرح چيدمان با استفاده از الگوريتم ALDEP به زبان Delphi

قالب بندی: dpproj – dfm – dcu – pas – cfg

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه طرح چيدمان با استفاده از الگوريتم ALDEP به زبان Delphi

اين پروژه بيشتر مخصوص دانشجويان رشته صنايع مى باشد اما از الگوريتم ALDEP برى طرح چيدمان استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ويرايش محيط و ساخت بازى به زبان Delphi

كد: 580

عنوان پروژه: فروش پروژه ويرايش محيط و ساخت بازى به زبان Delphi

قالب بندی: Delphi

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه ويرايش محيط و ساخت بازى به زبان Delphi

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان Delphi

كد: 569

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان Delphi

قالب بندی: Delphi

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان Delphi

در اين پروژه با استفاده از ماوس مى توانيد دوربين را جابجا كنيد. همينطور با دكمه كنترلى بالا، پايين، چپ و راست كيبورد در اطراف راه برويد. اين پروژه به عنوان پروژه اى كامل در زمينه پردازش تصوير و گرافيك كامپيوترى و ساخت بازى هاى سوم شخص كاربرد زيادى دارد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi

كد: 474

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi

قالب بندی: Delphi

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi

بازی دو نفره تتريس به زبان دلفی. در اين بازی سمت راست با استفاده از دكمه های جهت دار بالا، پايين، چپ و راست بلوك ها را هدايت می كند و سمت چپ با استفاده از دكمه های W، S، A، D بلوك را هدايت می كند.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.