کامپیوتر – #C

فروش پروژه رسم انواع فركتال و نگارال به زبان #C

كد: 369

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم انواع فركتال و نگارال به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم انواع فركتال و نگارال به زبان #C

يكی از كاملترين پروژه های رسم فركتال و نگارال با قابليت تنظيم دستی اعداد و مختصات، رنگ، حاشيه، ساده، مركب و انيميشن كه پروژه ای فوق العاده برای پردازش تصوير است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رسم فركتال و نگارال به زبان #C

كد: 368

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم فركتال و نگارال به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم فركتال و نگارال به زبان #C

پروژه ای فوق العاده كه توانايی رسم فركتال های ساده (نگارال ها) را دارد. پروژه ای بسيار مناسب برای پردازش تصوير است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی فروشنده دوره گرد با الگوريتم Set-Builder به زبان #C

كد: 318

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی فروشنده دوره گرد با الگوريتم Set-Builder به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی فروشنده دوره گرد با الگوريتم Set-Builder به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی روبيك (جورچين) به زبان #C

كد: 308

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی روبيك (جورچين) به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی روبيك (جورچين) به زبان #C

يك پروژه كامل برای ساخت روبيك (جورچين) كه از هر 6 طرف جورچين را نمايش می دهد و بعد از به هم ريخته شدن زياد با فشردن دكمه Find Solution كمترين راه را برای حل محاسبه و جورچين را حل می كند. پروژه ای مناسب برای رشته هوش مصنوعی می باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی شبكه عصبی مصنوعی Backpropagation به زبان #C

كد: 307

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی شبكه عصبی مصنوعی Backpropagation به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی شبكه عصبی مصنوعی Backpropagation به زبان #C

شبيه سازی Backpropagation كه كوتاه شده عبارت Backward Propagation of Errors است، يكی از متدهای شبكه عصبی مصنوعی می باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك به زبان #C

كد: 299

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كنترل سفينه با منطق فازی به زبان #C

كد: 297

عنوان پروژه: فروش پروژه كنترل سفينه با منطق فازی به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه كنترل سفينه با منطق فازی به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مسئله n وزير با شبكه عصبی هاپفيلد به زبان #C

كد: 296

عنوان پروژه: فروش پروژه مسئله n وزير با شبكه عصبی هاپفيلد به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه مسئله n وزير با شبكه عصبی هاپفيلد به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبديل متن به گفتار يا TTS با كنترل به زبان #C

كد: 270

عنوان پروژه: فروش پروژه تبديل متن به گفتار يا TTS با كنترل به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه تبديل متن به گفتار يا TTS با كنترل به زبان #C

فرقی كه اين پروژه با پروژه كد 269 دارد در اين است كه اين پروژه بخشی به نام Rate دارد كه می توانيد سرعت خواندن يا صدا را تغيير دهيد. اين پروژه از SAPI كه مخفف Speech Application Programming Interface و يكی از API هايی است كه توسط مايكروسافت ساخته و برای تشخيص گفتار يا Speech Recognition استفاده می شود، بهره می برد. هر متنی را وارد كنيد برنامه برای شما می خواند و می تواند بعد از خوانده شدن آن را در قالب يكی از فرمت های MIDI ، MP3 و WAV ذخيره كند. يك برنامه تبديل متن به گفتار يا TTS  (مخفف Text To Speech ) كامل است.

عكس خروجی برنامه


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبديل متن به گفتار يا TTS به زبان #C

كد: 269

عنوان پروژه: فروش پروژه تبديل متن به گفتار يا TTS به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه تبديل متن به گفتار (پردازش تصوير) يا TTS به زبان #C

اين پروژه از SAPI كه مخفف Speech Application Programming Interface و يكی از API هايی است كه توسط مايكروسافت ساخته و برای تشخيص گفتار يا Speech Recognition استفاده می شود، بهره می برد. هر متنی را وارد كنيد برنامه برای شما می خواند و می تواند بعد از خوانده شدن آن را در قالب يكی از فرمت های MIDI ، MP3 و WAV ذخيره كند. يك برنامه تبديل متن به گفتار يا TTS  (مخفف Text To Speech ) كامل است.

عكس خروجی برنامه


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.