کامپیوتر – #C

فروش پروژه سیستم گروه بندی تیم های فوتبال به زبان #C

كد: 1748

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم گروه بندی تیم های فوتبال به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم گروه بندی تیم های فوتبال به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Mine Sweeper به زبان #C

كد: 1714

عنوان پروژه: فروش پروژه Mine Sweeper به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه Mine Sweeper به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Web Crawler به زبان #C

كد: 1713

عنوان پروژه: فروش پروژه Web Crawler به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه Web Crawler به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل منطق فازی به روش ممدانی به زبان #C

كد: 1712

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل منطق فازی به روش ممدانی به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل منطق فازی به روش ممدانی به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه از بین موانع با الگوریتم قطرات هوشمند آب به زبان #C

كد: 1711

عنوان پروژه: فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه از بین موانع با الگوریتم قطرات هوشمند آب به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه از بین موانع با الگوریتم قطرات هوشمند آب به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مرورگر وب نامیرا به زبان #C

كد: 1640

عنوان پروژه: فروش پروژه مرورگر وب نامیرا به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C

مرورگری قدرتمند از گروه نامیرا. دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد!

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C

كد: 1610

عنوان پروژه: فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم DEM به زبان #C

كد: 1595

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم DEM به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم DEM به زبان #C

DEM مخفف Digital Elevation Model است.

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C و استفاده از WPF

كد: 1565

عنوان پروژه: فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C و استفاده از WPF

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C و استفاده از WPF

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C

كد: 1564

عنوان پروژه: فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.