کامپیوتر – #C

فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C

كد: 1563

عنوان پروژه: فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ویندوز اکسپلورر به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی گوبانگ با الگوریتم Min Max به زبان #C

كد: 1546

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی گوبانگ با الگوریتم Min Max به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی گوبانگ با الگوریتم Min Max به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم کوله پشتی به زبان #C

كد: 1537

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کوله پشتی به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کوله پشتی به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه هشت وزير با الگوريتم ژنتيك به زبان #C

كد: 1535

عنوان پروژه: فروش پروژه هشت وزير با الگوريتم ژنتيك به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه هشت وزير با الگوريتم ژنتيك به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى تتريس به زبان #C

كد: 1514

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى تتريس به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى تتريس به زبان #C

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1500/1514.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه web crawler به زبان #C

كد: 1465

عنوان پروژه: فروش پروژه web crawler به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه web crawler به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبدیل مبنا به زبان #C

كد: 1439

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل مبنا به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل مبنا به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش سیگنال ECG به زبان #C

كد: 1438

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش سیگنال ECG به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش سیگنال ECG به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوريتم IWD به زبان #C

كد: 1428

عنوان پروژه: فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوريتم IWD به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوريتم IWD به زبان #C

در اين پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (Traveling Sales Person) يا به اختصار TSP با استفاده از الگوريتم IWD كه مخفف شده Intelligent Water Drops به معنى الگوريتم چكه آب هاى هوشمند مى باشد، حل شده است. IWD يك الگوريتم براى بهينه سازى هوش گروهى است. هوش گروهى (هوش ازدحامى) استوار بر رفتارهاى گروهى در سامانه هاى نامتمركز و خودسازمانده (Self Organized) بنيان شده است.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1428.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه 8 پازل به زبان #C

كد: 1386

عنوان پروژه: فروش پروژه 8 پازل به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه 8 پازل به زبان #C

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1300/1386_1.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.