کامپیوتر – ++OMNet

فروش پروژه پياده سازی پروتكل مسيريابى AODV با نرم افزار ++OMNET

كد: 716

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی پروتكل مسيريابى AODV با نرم افزار ++OMNET

قالب بندی: kdevelop – kdevses – ini – dat – awk – gp – cc – h – ned – tkenvrc

دسته: كامپيوتر – ++OMNET

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ++OMNET

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی پروتكل مسيريابى AODV با نرم افزار ++OMNET

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پياده سازی شبكه بيسيم با نرم افزار ++OMNET

كد: 293

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی شبكه بيسيم با نرم افزار ++OMNET

قالب بندی: ++C و ++OMNET

دسته: كامپيوتر – ++OMNET

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ++OMNET

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی شبكه بيسيم با نرم افزار ++OMNET

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم WSN با نرم افزار ++OMNET

كد: 163

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم WSN با نرم افزار ++OMNET

قالب بندی: ++C و ++OMNET

دسته: كامپيوتر – ++OMNET

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ++OMNET

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم با نرم افزار ++OMNET

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.