کامپیوتر – ++C و C

فروش پروژه پازل اعداد به زبان ++C

كد: 1153

عنوان پروژه: فروش پروژه پازل اعداد به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه پازل اعداد به زبان ++C

عكس خروجى برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی خنثى كننده بمب (Mine Sweeper) به زبان ++C

كد: 1025

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی خنثى كننده بمب (Mine Sweeper) به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته:كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – CodeBlock – QT

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی خنثى كننده بمب (Mine Sweeper) به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی جنگ هواپيما به زبان ++C

كد: 871

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی جنگ هواپيما به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته:كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – CodeBlock – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی جنگ هواپيما به زبان ++C

در اين بازى با استفاده از دكمه هاى جهت دار بالا، پايين، چپ و راست مى توانيد هواپيما را جابجا و با دكمه space تيراندازى كنيد. بازى رفته رفته بسيار سخت خواهد شد.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش تصوير – عمليات رنگ و هيستوگرام به زبان ++C

كد: 672

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش تصوير – عمليات رنگ و هيستوگرام به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش تصوير – عمليات رنگ و هيستوگرام به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2 – قابليت هاى برنامه

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش تصوير – ساخت الگو و تركيب چند نقطه با عكس به زبان ++C

كد: 633

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش تصوير – ساخت الگو و تركيب چند نقطه با عكس به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش تصوير – ساخت الگو و تركيب چند نقطه با عكس به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2 – قابليت هاى برنامه

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش تصوير – تبديل لاپلاسين و هموارسازى عكس به زبان ++C

كد: 626

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش تصوير – تبديل لاپلاسين و هموارسازى عكس به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Dev-CPP – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش تصوير – تبديل لاپلاسين و هموارسازى عكس به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عكس 1 – بارگذارى عكس در برنامه

عكس 2 – قابليت هاى برنامه

عكس 3 – لاپلاسين

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبديل هندسى عكس به زبان ++C

كد: 625

عنوان پروژه: فروش پروژه تبديل هندسى عكس به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Dev-CPP – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه تبديل هندسى عكس به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عكس 1 – بارگذارى عكس در برنامه

عكس 2 – قابليت هاى برنامه

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازى مدل پنهان ماركوف (Hidden Markov Model) به زبان ++C

كد: 624

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازى مدل پنهان ماركوف (Hidden Markov Model) به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازى مدل پنهان ماركوف (Hidden Markov Model) به زبان ++C

مدل پنهان مارکوف (Hidden Markov Model) یک مدل مارکوفآماری است که در آن سیستم مدل شده به صورت یک فرایند مارکوفبا حالت ‌های مشاهده نشده (پنهان) فرض می‌ شود. یک مدل پنهان مارکوف می ‌تواند به عنوان ساده ‌ترین شبکه بیزی پویادر نظر گرفته شود.در مدل عادی مارکوف، حالت به طور مستقیم توسط ناظر قابل مشاهده ‌است و بنابراین احتمال ‌های انتقال بین حالت ‌ها تنها پارامترهای موجود است. در یک مدل پنهان مارکوف، حالت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، اما خروجی، بسته به حالت، قابل مشاهده ‌است. هر حالت یک توزیع احتمال روی سمبل ‌های خروجی ممکن دارد. بنابراین دنباله سمبل‌ های تولید شده توسط یک مدل پنهان مارکوف اطلاعاتی درباره دنباله حالت ‌ها می ‌دهد. توجه داشته باشید که صفت پنهان به دنباله حالت ‌هایی که مدل از آن ‌ها عبور می ‌کند اشاره دارد، نه به پارامترهای مدل؛ حتی اگر پارامترهای مدل به طور دقیق مشخص باشند، مدل همچنان ‘پنهان’ است.مدل‌های پنهان مارکوف بیشتر به خاطر کاربردشان در بازشناخت الگومانند تشخیص صدا و دست خط، تشخیص اشاره و حرکت، برچسب گذاری ادات سخن، بیوانفورماتیکو… شناخته شده هستند.
عكس خروجی برنامه
عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه خوشه بندى با استفاده از شبكه عصبى SOM به زبان ++C

كد: 623

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندى با استفاده از شبكه عصبى SOM به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندى با استفاده از شبكه عصبى SOM به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

عكس 7

عكس 8

عكس 9

عكس 10

عكس 11

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى چكش زدن به سر موش ها به زبان ++C

كد: 622

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى چكش زدن به سر موش ها به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى چكش زدن به سر موش ها به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.