کامپیوتر – ++C و C

فروش پروژه پردازش تصوير – تبديل هاف و تشخيص لبه عكس به زبان ++C

كد: 621

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش تصوير – تبديل هاف و تشخيص لبه عكس به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Dev-CPP – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش تصوير – تبديل هاف و تشخيص لبه عكس به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

عكس 1 – بارگذارى عكس در برنامه

عكس 2

عكس 3 – قابليت ها

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی بازی ماربه زبان ++C

كد: 479

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی بازی ماربه زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی بازی مار به زبان ++C

در اين بازی متفاوت مار، شما بايد ميوه ها را بخوريد تا علاوه بر امتياز مارتان بزرگتر شود و مراقب باشيد كه به خارها برخورد نكنيد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبی به زبان ++C

كد: 478

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبی به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Turbo C – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبی به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ساخت قلعه به زبان ++C

كد: 477

عنوان پروژه: فروش پروژه ساخت قلعه به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Turbo C – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه ساخت قلعه به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی مرد جعبه ای (جابجايی جعبه ها) به زبان ++C

كد: 475

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی مرد جعبه ای (جابجايی جعبه ها) به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی مرد جعبه ای (جابجايی جعبه ها) به زبان ++C

يك بازی فكری زيبا با هوش مصنوعی بالا كه بايد با استفاده از دكمه های جهت دار كيبورد جعبه ها را سر جايشان قرار دهيد. اين بازی دارای 99 مرحله است كه عكس 3 مرحله اول آن را برای شما قرار داده ايم.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ويرايش محيط بازی تانك به زبان ++C

كد: 462

عنوان پروژه: فروش پروژه ويرايش محيط بازی تانك به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه ويرايش محيط بازی تانك به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه وب كم (webcam) به زبان ++C

كد: 450

عنوان پروژه: فروش پروژه وب كم (webcam) به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه وب كم (webcam) به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه داربازی (Hangman) – بازی با كلمات به زبان ++C

كد: 387

عنوان پروژه: فروش پروژه داربازی (Hangman) – بازی با كلمات به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه داربازی (Hangman) – بازی با كلمات به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش تصوير به زبان ++C

كد: 354

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش تصوير به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Dev-CPP – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش تصوير به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی 3 بعدی جنگ فضايی به زبان ++C

كد: 330

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی 3 بعدی جنگ فضايی به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Dev-CPP – Turbo C – Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی 3 بعدی جنگ فضايی به زبان ++C

يك بازی كامل كه مدتهای زيادی شما را سرگرم می كند. كدهای اين پروژه بسيار استاندارد بوده و به روشی نوشته شده است كه برای هر برنامه نويس متوسط به بالا قابل فهم است. استفاده از نور، صدا، 3 بعدی سازی، دوربين، كنترل با ماوس و كيبورد، تشخيص ضربه، تشخيص برخورد، انعكاس نور، پردازش تصوير، استفاده از texture و هوش مصنوعی بسيار بالا، از جمله مواردی است كه اين پروژه را در نوع خود منحصر به فرد می كند. در اين بازی با استفاده از دكمه های جهت دار می توانيد دوربين (سوم شخص) را در اطراف به حركت در بياوريد. با ماوس دوربين (سوم شخص) را برای مشاهده اطراف تكان و با كليك چپ تير اندازی كنيد. هدف از اين بازی كشتن آدم های فضايی است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.