کامپیوتر – ++C و C

فروش پروژه بازی پازل (Puzzle) به زبان ++C

كد: 59

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی پازل (Puzzle) به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – CodeBlock – Turbo C – Dev Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی پازل (Puzzle) به زبان ++C

بازی پازل در ++C بسيار جالب است! شما 8 پازل مختلف داريد. با فشردن كليد های W، S، D، A مكعب عكس كامل كه در سمت چپ خروجي ديده می شود می چرخد و شما می توانيد پازل با اشكال گوناگون را بازی كنيد. همينطور می توانيد عكس های خود را در پوشه Data كه در سورس برنامه وجود دارد با عكس های حال حاضر ورودی عوض كنيد البته با همين نام ها و اندازه ها.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ذره بين به زبان ++C

كد: 54

عنوان پروژه: فروش پروژه ذره بين به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته:كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ذره بين به زبان ++C

ذره بينی قويتر از ذره بين ويندوز 7 می باشد كه در كنار ساعت سيستم آيكون آن بعد از اجرا نمايش داده می شود و با دابل كليك فعال شده و قسمت های مورد نظر را بزرگ می كند.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص نام كاربری و رمز عبور و ساختن آن به زبان C

كد: 52

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص نام كاربری و رمز عبور و ساختن آن به زبان C

قالب بندی: C

دسته:كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Turbo C – Dev Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص نام كاربری و رمز عبور و ساختن آن به زبان C

شما می توانيد نام كاربری و رمز عبور بسازيد و برای ورود از آن استفاده كنيد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی بلوك ها به زبان ++C

كد: 50

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی بلوك ها به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev Cpp – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی بلوك ها به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دفترچه تلفن به زبان C

كد: 41

عنوان پروژه: فروش پروژه دفترچه تلفن به زبان C

قالب بندی: C

دسته: كامپيوتر -C و ++C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Turbo C – Dev Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه دفترچه تلفن به زبان C

قابلیت مشاهده رکوردهای ثبت شده، درج رکورد جدید، حدف رکورد را داراست

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی خوك پرنده به زبان ++C

كد: 30

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی خوك پرنده به زبان ++C

قالب بندی:   ‍++C

دسته: كامپيوتر -++C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Borland C – Dev-Cpp – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی خوك پرنده به زبان ++C

در اين پروژه با استفاده از 4 دكمه جهتی بالا، پايين، چپ و راست، بايد با خوك بپريد و به سر دشمنان بكوبيد تا وارد مراحل بعدی شويد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی مار به زبان ++C

كد: 8

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی مار به زبان ++C

قالب بندی:  ‍++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp – Turbo C

شرح مختصر:

پروژه بازی مار به زبان ++C كه با دكمه های جهت دار بايد ما را به سمت گل برای بلعيدن آن هدايت كرد.

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اسكرين سيور ماتريكس به زبان ++C

كد: 7

عنوان پروژه: فروش پروژه اسكرين سيور ماتريكس به زبان ++C

قالب بندی:  ‍++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp – Turbo C

شرح مختصر:

پروژه اسكرين سيور يا محافظ صفحه نمايش به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی هواپيمای جنگی به زبان ++C

كد: 6

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی هواپيمای جنگی به زبان ++C

قالب بندی: ‍++C

دسته: كامپيوتر -++C و C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی هواپيمای جنگی به زبان ++C

در اين پروژه با فشردن دكمه های W برای راندن به جلو، S برای راندن به عقب، A برای راندن به چپ، D برای راندن به راست، دكمه های جهت دار شامل بالا برای افزايش ارتفاع، پايين برای كاهش ارتفاع، چپ و راست برای چرخش دوربين به زوايای مختلف استفاده می شوند. با دكمه space نيز شليك می كند. بايد هواپيماهايي كه از كنار شما عبور می كنند را با تير بزنيد.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.