Yearly Archive: 2021

فروش پروژه حذف باران از تصاویر ثابت با استفاده از تکنیک کمینه سازی گرادیان L0 با MATLAB

کد پروژه: 3066

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف باران از تصاویر ثابت با استفاده از تکنیک کمینه سازی گرادیان L0 با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 65.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف باران از تصاویر ثابت با استفاده از تکنیک کمینه سازی گرادیان L0 با MATLAB

حذف باران از تصاویر ثابت یک کار پیچیده و چالش برانگیز است. قطرات باران فقط بر روی یک بخش بسیار کوچک از یک تصویر تاثیر می گذارد. از این رو، منجر به یک حالت سردرگم در تعیین این که کدام بخش باید در نظر گرفته شود و کدام بخش نباید در نظر گرفته شود، می گردد . در این مقاله، یک تکنیک جدید پیاده‌ سازی شده است که به طور موثر از رویکرد کمینه‌ سازی گرادیان L0 برای حذف پیکسل ‌های باران در تصویر استفاده می‌ کند. تکنیک کمینه سازی می تواند به صورت سراسری به کنترل این قضیه بپردازد که چه تعداد گرادیان غیر صفر در تصویر شکل می گیرد. این روش، مستقل از ویژگی‌ های محلی است، اما در عوض، لبه‌ های مهم را در سطح سراسری قرار می ‌دهد. این لبه های برجسته، حفظ شده و دامنه کم و جزئیات ناچیز را کاهش می دهد که اساس حذف پیکسل های باران به این ترتیب است. در نهایت باران حذف شده از تصاویر با استفاده از تکنیک تنظیم هیستوگرام برای دریافت کنتراست بهتر، شدت بیشتری می یابند. نتایج تجربی نشان می‌ دهد که الگوریتم پیشنهادی بسیار کارآمد است، زیرا باران را حتی در شرایط شدید نیز حذف می ‌کند و در عین حال، جزئیات تصویر را حفظ می‌ کند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مکان یابی بهینه آگاه از انرژی و موقعیت با ارتباطات دستگاه به دستگاه در گوشی هوشمند با MATLAB

کد پروژه: 3064

عنوان پروژه: فروش پروژه مکان یابی بهینه آگاه از انرژی و موقعیت با ارتباطات دستگاه به دستگاه در گوشی هوشمند با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مکان یابی بهینه آگاه از انرژی و موقعیت با ارتباطات دستگاه به دستگاه در گوشی هوشمند با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پراکندگی صوتی توسط یک جسم بیضی در نزدیکی یک صفحه مرزی با MATLAB

کد پروژه: 3064

عنوان پروژه: فروش پروژه پراکندگی صوتی توسط یک جسم بیضی در نزدیکی یک صفحه مرزی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پراکندگی صوتی توسط یک جسم بیضی در نزدیکی یک صفحه مرزی با ATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی صفحات وب کاربران اینستاگرام با شبکه عصبی عمیق بازگشتی المن با MATLAB

کد پروژه: 3063

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی صفحات وب کاربران اینستاگرام با شبکه عصبی عمیق بازگشتی المن با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 85.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی صفحات وب کاربران اینستاگرام با شبکه عصبی عمیق بازگشتی المن با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه زمان بندی و مدیریت منابع در بستر رایانش ابری با الگوریتم استراتژی عقاب با MATLAB

کد پروژه: 3062

عنوان پروژه: فروش پروژه زمان بندی و مدیریت منابع در بستر رایانش ابری با الگوریتم استراتژی عقاب با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه زمان بندی و مدیریت منابع در بستر رایانش ابری با الگوریتم استراتژی عقاب با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 3

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه وبسایت مدیریتی کنفرانس با PHP

کد پروژه: 3061

عنوان پروژه: فروش پروژه وبسایت مدیریتی کنفرانس با PHP

قالب بندی: PHP

دسته: کامپیوتر – PHP

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: PHP

شرح مختصر:

فروش پروژه وبسایت مدیریتی کنفرانس با PHP

عكس خروجی برنامه


برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کاهش حملات DDoS مبتنی بر سوییچ های OVS برپایه RYU برای یافتن کوتاهترین مسیر با MiniNet

کد پروژه: 3060

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش حملات DDoS مبتنی بر سوییچ های OVS برپایه RYU برای یافتن کوتاهترین مسیر با MiniNet

قالب بندی: MiniNet

دسته: کامپیوتر – MiniNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MiniNet تحت لینوکس

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش حملات DDoS مبتنی بر سوییچ های OVS برپایه RYU برای یافتن کوتاهترین مسیر با MiniNet

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 3

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مبهم سازی چند تصویری در الگوهای Moire جهت کشف عمق تصویر با MATLAB

کد پروژه: 3059

عنوان پروژه: فروش پروژه مبهم سازی چند تصویری در الگوهای Moire جهت کشف عمق تصویر با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مبهم سازی چند تصویری در الگوهای Moire جهت کشف عمق تصویر با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ربات توانبخشی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با معادلات لاگرانژ و بهینه سازی با MATLAB

کد پروژه: 3057

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات توانبخشی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با معادلات لاگرانژ و بهینه سازی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 150.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات توانبخشی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با معادلات لاگرانژ و بهینه سازی با MATLAB

توانبخشی ربات، مقدمه و مروری بر کلیه مباحث رباتیک توانبخشی است و مناسب برای هر فردی است که نیاز به کمک را احساس می نماید. این فناوری همچنین خلاصه فناوری های موجود در ربات و کاربرد آن ها در آسیب شناسی های مختلف را برای محققان و پزشکان ماهر ارائه می دهد. در این تحقیق، یک اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با طراحی و مدل سازی جدید از جمله ساختار مکانیکی و دمپر هیدرولیکی طراحی شده است. برای تعیین پارامترهای فنری اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا، نیاز به بررسی یک سری عوامل و ویژگی ها لازم است که می توان به گشتاور، حرکت، زاویه حرکتی، سرعت حرکت و درجه آزادی، اشاره نمود. در مرحله اول، تجزیه و تحلیل کینماتیک به دست می آید و تجزیه و تحلیل دینامیک ربات توانبخشی به کمک معادلات لاگرانژ انجام می شود. در مرحله دوم، مدل سه ‌بُعدی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا تنظیم شده و شبیه سازی با نرم افزار ADAMS و تحلیل با MATLAB انجام می شود. سپس با توجه به نتایج شبیه سازی، پارامترهای فنری اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا از جمله نیروی فنر، ضریب سفتی فنر و گسترش فنر در پارامترهای اصلی، انتخاب می شوند. در نهایت، سه حالت برای این ربات توانبخشی وجود دارد که شامل لحظه های حاصل از شبیه سازی ADAMS و MATLAB، لحظه های تحلیل راه رفتن بالینی و لحظه های محاسبه شده از معادلات لاگرانژ است. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان می دهد که نتایج، مطابقت مناسبی با یکدیگر دارند. اثربخشی شبیه سازی ADAMS و تحلیل های موجود در MATLAB، ثابت می کند که پارامترهای دمپر هیدرولیک می تواند نیازهای واقعی را برای ربات های توانبخشی برآورده کند. با توجه به رویکرد پیشنهادی، یک مدل شبیه سازی از اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا به صورت متحرک ارائه می شود که در تحقیقات اخیر، نمونه متحرک برای بخش مچ پا و همین طور دارای سه درجه آزادی، طراحی نشده بود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_5.jpg

عکس 6

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_6.jpg

عکس 7

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_7.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص سرطان خون با شبکه عصبی کانولوشن با MATLAB

کد پروژه: 3057

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص سرطان خون با شبکه عصبی کانولوشن با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص سرطان خون با شبکه عصبی کانولوشن با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.