Yearly Archive: 2021

فروش پروژه تشخیص خطوط جاده ای با پردازش تصویر با Python

کد پروژه: 3056

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص خطوط جاده ای با پردازش تصویر با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Pycharm JetBrain

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص خطوط جاده ای با پردازش تصویر با Python

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص چهره و جنیست به کمک OpenCV با Python

کد پروژه: 3055

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص چهره و جنیست به کمک OpenCV با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Pycharm JetBrain

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص چهره و جنیست به کمک OpenCV با Python

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی نقطه خور (Pacman) با الگوریتم ژنتیک با Python

کد پروژه: 3054

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی نقطه خور (Pacman) با الگوریتم ژنتیک با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Pycharm JetBrain

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی نقطه خور (Pacman) با الگوریتم ژنتیک با Python

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص کاور کتاب ها برپایه OCR با یادگیری عمیق با MATLAB و Python

کد پروژه: 3053

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاور کتاب ها برپایه OCR با یادگیری عمیق با MATLAB و Python

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB – Python

قیمت: 250.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB – Python

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاور کتاب ها برپایه OCR با یادگیری عمیق با MATLAB و Python

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها جهت حفظ محرمانگی در Cloud-Fog-Local با MATLAB

کد پروژه: 3052

عنوان پروژه: فروش پروژه بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها جهت حفظ محرمانگی در Cloud-Fog-Local با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 250.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها جهت حفظ محرمانگی در Cloud-Fog-Local با MATLAB

امنیت به عنوان یکی از مهمترین اصول در دنیای ارتباطات شناخته می شود. مسلما با رشد هر شبکه ای، مسئله امنیت به عنوان یک چالش مهم در آن مدنظر واقع می گردد. این امر در دنیای ارتباطات امروزی در شبکه های ترکیبی نیز وجود دارد. اینترنت اشیا به عنوان یکی از پُرکاربردترین ساختارهای شبکه ای در دنیای امروز به شمار می رود که کاربردهای فراوان آن در مسائل تجاری، صنعتی، نظامی، خانگی و غیره دیده می شود. ارتباط یک سری شی از طریق حسگرها و یا کنترل کننده ها در محیط وابسته به اینترنت بدون دخالت انسان و فقط تنظیمات قبلی، ایجاد محیط اینترنت اشیا را فراهم می کند. از سویی دیگر، دنیای رایانش ابری که با هدف ذخیره سازی و پردازش داده ها در محیط به صورت آنلاین انجام می شود، روزانه در حال گسترش است. دو سطح دیگر که در رایانش ابری وجود دارد شامل رایانش لبه و مه می باشد که هر کدام وظایفی به عهده دارند. در این تحقیق، سعی در ایجاد یک محیط امن برای شبکه اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش ابر در سطح رایانش مه با هدف بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها در زمان انتقال آن ها در سطح شبکه خواهد شد. پردازش مبتنی بر مه، یک الگوي پردازشی جدید است که سعی بر این دارد تا قابلیت هاي رایانش ابري را در لبه هاي شبکه توسیع دهد. این فناوري ،پردازش، ارتباطات، فرامین کنترلی و قابلیت هاي ذخیره سازي را در لبه شبکه فراهم می کند. پردازش مبتنی بر مه تفاوت هایی با پلتفرم هاي غیرمتمرکز از لحاظ معماری دارد. پردازش مبتنی بر مه براي ارائه سرویس ها و خدمات خود، از برخی فناوري هاي موجود استفاده می کند. ایجاد یک محیط امن در بستر اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش مه، ساختار مورد نظر این پایان نامه است، به طوری که منجر به بهبود معیارهای کیفیت خدمات به همراه کاهش مصرف انرژی و شناخت حداقل یک حمله مهم جهت برقراری ارتباط باشد. جهت این امر، از یک مکانیزم مبتنی بر رمزنگاری به نام رمزنگاری همریختی استفاده می شود که جهت بهبود آن در مسئله امنیت و در ادامه آن، معیارهای کیفیت خدمات و مصرف انرژی، از الگوریتم بهینه سازی نهنگ ها استفاده شده است که دارای سرعت و همگرایی بالایی جهت حل مسائل پیچیده با حداقل پیچیدگی محاسباتی و زمان اجرا است. معیارهای کیفیت خدمات مورد نظر در این تحقیق شامل گذردهی، نرخ استفاده از شبکه تاخیر و هزینه است. همین طور میزان مصرف انرژی به عنوان یک متغیر کیفی مورد نظر واقع شده است. نتایج در هر بخش، نشان از بهبود رویکرد پیشنهادی را نشان می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص لومن آئورتیک با استفاده از رویکرد خوشه بندی K-means با MATLAB

کد پروژه: 3051

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لومن آئورتیک با استفاده از رویکرد خوشه بندی K-means با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لومن آئورتیک با استفاده از رویکرد خوشه بندی K-means با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشدید پلاسمون سطحی در آب و هوا (SPR) با MATLAB

کد پروژه: 3050

عنوان پروژه: فروش پروژه تشدید پلاسمون سطحی در آب و هوا (SPR) با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشدید پلاسمون سطحی در آب و هوا (SPR) با MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سیگنال مرجع طیفی برای پنجره گذاری سیگنال چرپ باند باریک با MATLAB

کد پروژه: 3049

عنوان پروژه: فروش پروژه سیگنال مرجع طیفی برای پنجره گذاری سیگنال چرپ باند باریک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیگنال مرجع طیفی برای پنجره گذاری سیگنال چرپ باند باریک با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی عمیق LSTM با MATLAB

کد پروژه: 3048

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی عمیق LSTM با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی عمیق LSTM با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین چگالی طیفی توان مکانی آرایه حسگر با MATLAB

کد پروژه: 3047

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین چگالی طیفی توان مکانی آرایه حسگر با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین چگالی طیفی توان مکانی آرایه حسگر با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.