فروش پروژه بازی پينگ پنگ با فلش (Flash + Action Script)

كد: 31

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی پينگ پنگ با فلش (Flash + Action Script)

قالب بندی: FLA  و SWF

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash CS3 تا CS6

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی پينگ پنگ با فلش (Flash + Action Script)

با استفاده از ماوس بايد مستطيل های سبز رنگ را حركت دهيد تا توپ از محدوده خارج نشود.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی خوك پرنده به زبان ++C

كد: 30

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی خوك پرنده به زبان ++C

قالب بندی:   ‍++C

دسته: كامپيوتر -++C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Borland C – Dev-Cpp – Turbo C

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی خوك پرنده به زبان ++C

در اين پروژه با استفاده از 4 دكمه جهتی بالا، پايين، چپ و راست، بايد با خوك بپريد و به سر دشمنان بكوبيد تا وارد مراحل بعدی شويد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی كوريدور ژاپنی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 28

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی كوريدور ژاپنی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی كوريدور ژاپنی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

شما بايد جام سفيد رنگ را از موانع مخفی رد كنيد تا به بخش قرمز رنگ برسد. اين پروژه قابليت ذخيره و بازيابی، بزرگنمايی، كوچكنمايی، حركت با دكمه های از پيش تعيين شده و چرخش دوربين در زوايای مختلف را دارد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 27

عنوان پروژه: فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

شما با استفاده از دكمه های جهت دار می توانيد در يك محيط محدود بچرخيد. اين پروژه به عنوان پروژه دوربين در OpenGL استفاده می شود.

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حركات دست به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 26

عنوان پروژه: فروش پروژه حركات دست به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه حركات دست به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

در اين پروژه با انتخاب هر كاراكتر انگليسی كه در سمت راست ديده می شود دست يك حركت خواهد داشت. پروژه 3 بعدی می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه هل دادن جعبه ها به زبان #C

كد: 23

عنوان پروژه: فروش پروژه هل دادن جعبه ها به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر -#C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه هل دادن جعبه ها به زبان #C

يكی از پروژه های بسيار ناياب بازی هل دادن جعبه ها به منظور قرار دادن آنها در خانه های مشخص است. با استفاده از دكمه های جهت دار می توانيد جعبه ها را هل دهيد. اين بازی در كل 6 مرحله است و بازی ای كاملا فكری است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی ماشین کارتونی با فلش (Flash + Action Script)

كد: 22

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی ماشین کارتونی با فلش (Flash + Action Script)

قالب بندی: FLA  و SWF

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash CS3 تا CS6

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی ماشین کارتونی با فلش (Flash + Action Script)

با استفاده از دکمه های W یا جهتی بالا برای رفتن به جلو، S برای دنده عقب یا جهتی پایین، D یا جهتی سمت راست برای دور به چپ و A یا جهتی راست برای دور به راست استفاده می شود.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی دو میدانی با فلش (Flash + Action Script)

كد: 21

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی دو میدانی با فلش (Flash + Action Script)

قالب بندی: FLA  و SWF

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash CS3 تا CS6

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی دو میدانی با فلش (Flash + Action Script)

ابتدا یکی از 3 بازیکن را انتخاب می کنید. سپس با استفاده از دکمه D یا دکمه جهتی سمت راست و فشردن پشت سر هم آن می دوید. هر بازیکنی که سریع تر به خط پایان برسد برنده بازی خواهد بود.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مسجد به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 20

عنوان پروژه: فروش پروژه مسجد به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه مسجد به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

در این پروژه با استفاده از دو فلشی که در عکس مشاهده می کنید می توانید مسجد را در زوایای مختلف ببینید یا حالت wire آن را مشاهده کنید.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رادار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 18

عنوان پروژه: فروش پروژه رادار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه رادار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.