فروش پروژه ماشين حساب به زبان C

كد: 83

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشين حساب به زبان C

قالب بندی: C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Turbo C – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشين حساب به زبان C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوريتم برخورد و انيميشن با استفاده از هوش مصنوعی به زبان #C

كد: 82

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم برخورد و انيميشن با استفاده از هوش مصنوعی به زبان #C

قالب بندی: #C و WPF

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم برخورد و انيميشن با استفاده از هوش مصنوعی به زبان #C

يك پروژه كامل برای كسانی كه دنبال پروژه های هوش مصنوعی هستند. استفاده از الگوريتم های تشخيص برخورد يا Collision Deetection و انيميشن از ويژگيهای اين پروژه است. در اين پروژه از WPF در #C‌استفاده شده است.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ماشين حساب كامل به زبان #C

كد: 81

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشين حساب كامل به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشين حساب كامل به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی شبيه سازی گرگ، گوسفند و علف (الگوريتم) به زبان ++C

كد: 80

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی شبيه سازی گرگ، گوسفند و علف (الگوريتم) به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی شبيه سازی گرگ، گوسفند و علف (الگوريتم) به زبان ++C

در اين پروژه شما ابتدا تعداد گرگ، گوسفند و علف را انتخاب می كنيد. سپس بازی شروع می شود. يك الگوريتم كامل برای هوش مصنوعی است كه با نزديك شدن گرگ كه نقطه قرمز هستند به قسمت های سفيد كه گوسفندها هستند، گوسفندها نابود می شوند. گوسفندها نيز به سمت علف ها فرار می كنند. علف ها نيز رنگ سبز هستند. اين بازی يك نمودار توالی و نمايش نمودار آخرين كار هر 3 شی را نمايش می دهد.

 عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رسم دايره، مستطيل و مثلث و رنگ آميزی به زبان Assembly

کد: 77

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم دايره، مستطيل و مثلث و رنگ آميزی به زبان Assembly

قالب بندی: Assembly

دسته: کامپیوتر – Assembly

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: emu8086 – masm.exe

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم دايره، مستطيل و مثلث و رنگ آميزی به زبان Assembly

پروژه رسم دايره، مستطيل، مثلث و رنگ آميزی آنها در پنجره كنسول جز پروژه های گرافيك در اسمبلی می باشد. در اين پروژه شما برای رسم مستطيل حرف A را می زنيد سپس از شما طول و عرض را می خواهد و همينطور انتخاب يك رنگ با كد از 0 تا 15 . همين روند برای دايره و مثلث وجود دارد به طوريكه برای رسم دايره شعاع و برای رسم مثلث قاعده و ارتفاع آن را درخواست و سپس رنگ مورد نظر را اعمال می كنيد. در آخر موقعيت x و y را برای رسم از شما می خواهد. در آخر پنجره كنسول اينبار شكل مورد نظر را با رنگ انتخابی رسم می كند.

عکس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه رسم دايره به زبان Assembly

کد: 76

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم دايره به زبان Assembly

قالب بندی: Assembly

دسته: کامپیوتر – Assembly

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: emu8086 – masm.exe

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم دايره به زبان Assembly

پروژه رسم دايره در پنجره كنسول جز پروژه های گرافيك در اسمبلی می باشد.

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی سنگ كاغذ قيچی به زبان #C

کد: 71

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی سنگ كاغذ قيچی به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی سنگ كاغذ قيچی به زبان #C

دانشجويانی كه دنبال پروژه های هوش مصنوعی هستند، اين پروژه گزينه بسيار مناسبی خواهد بود.

عکس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi

کد: 70

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi

قالب بندی: Delphi

دسته: کامپیوتر – Delphi

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi

عکس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی مار به زبان Delphi

کد: 69

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی مار به زبان Delphi

قالب بندی: Delphi

دسته: کامپیوتر – Delphi

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی مار به زبان Delphi

عکس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی مار به زبان Assembly

کد: 67

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی مار به زبان Assembly

قالب بندی: Assembly

دسته:کامپیوتر – Assembly

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: emu 8086 – masm.exe

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی مار به زبان Assembly

عکس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.