Tag Archive: نرم افزار ns2

فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بر پایه پروتکل IEEE802.15.4 با نرم افزار NS2

کد: 2361

عنوان پروژه: فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بر پایه پروتکل IEEE802.15.4 با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – awk

دسته: کامپیوتر – NS2

قیمت: 60.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بر پایه پروتکل IEEE802.15.4 با نرم افزار NS2

عكس خروجی برنامه

 عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حمله سیبل در شبکه ونت با نرم افزار NS2

کد: 2360

عنوان پروژه: فروش پروژه حمله سیبل در شبکه ونت با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – awk

دسته: کامپیوتر – NS2

قیمت: 60.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه حمله سیبل در شبکه ونت با نرم افزار NS2

عكس خروجی برنامه

 عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حمله سیبل با پروتکل AODV همزمان در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

کد: 2358

عنوان پروژه: فروش پروژه حمله سیبل با پروتکل AODV همزمان در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – awk – csv

دسته: کامپیوتر – NS2

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه حمله سیبل با پروتکل AODV همزمان در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

عكس خروجی برنامه

 عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ارسال داده از طریق پروتکل FTP با نرم افزار NS2

کد: 2357

عنوان پروژه: فروش پروژه ارسال داده از طریق پروتکل FTP با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl

دسته: کامپیوتر – NS2

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه ارسال داده از طریق پروتکل FTP با نرم افزار NS2

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برقراری امنیت در شبکه اسکترنت بلوتوث بر پایه مسیریابی پویا با نرم افزار NS2

کد: 2353

عنوان پروژه: فروش پروژه برقراری امنیت در شبکه اسکترنت بلوتوث بر پایه مسیریابی پویا با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl

دسته: کامپیوتر – NS2

قیمت: 80.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه برقراری امنیت در شبکه اسکترنت بلوتوث بر پایه مسیریابی پویا با نرم افزار NS2

در این پروژه به امن سازی منطقه ای با ساختار شبکه اسکترنت بلوتوثی بر پایه مسیریابی پرداخته شده است. شبکه اسکترنت شبکه ای مانند ادهاک است که شامل دو یا تعداد زیادی پیکونت می باشد. پیکونت شبکه کامپیوتری است که به گروه کاربری بیسیم دستگاه ها با استفاده از پروتکل بلوتوث ارتباط دارد. هدف این پروژه توسعه یک طرح مسیریابی تصدیق شده بر پایه مسیریابی در ناحیه برای اسکاترنت می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص حملات سیاه چاله و کرم چاله در شبکه بیسیم ادهاک با نرم افزار NS2

كد: 2266

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص حملات سیاه چاله و کرم چاله در شبکه بیسیم ادهاک با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – h – cc

دسته: کامپیوتر – NS2

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NS2 / NS3

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص حملات سیاه چاله و کرم چاله در شبکه بیسیم ادهاک با نرم افزار NS2

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پروتکل MAC تطبیقی با استفاده از RBAR جهت بهبود مالتی مدیا در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

كد: 2264

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتکل MAC تطبیقی با استفاده از RBAR جهت بهبود مالتی مدیا در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – h – cc

دسته: کامپیوتر – NS2

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NS2 / NS3

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتکل MAC تطبیقی با استفاده از RBAR جهت بهبود مالتی مدیا در شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

استاندارد IEEE 802.11 از روش های نرخ تطبیقی در پروتکل ها پشتیبانی می کند. قابل ذکر است که شبیه ساز NS2 (نه NS3) از قابلیت های تطبیقی پشتیبانی نمی کند و برای این منظور بایستی کتابخانه ای به آن اضافه نمود ه در این پروژه نیز انجام شده است. همینطر پروتکل TCP که پایه و اساس اینترنت را تشکیل می دهد، میزبان های انتهای صف را به عنوان یک ازدحام شناسایی می کند و بسته های ارسالی زیادی از دست می رود و همچنین نرخ انتقال نیز کاهش پیدا می کند. TCP به عنوان یک پروتکل مالتی مدیا طراحی نشده است. UDP به عنوان پروتکل متناوب انتقال به TCP، به بسته های گم شده در شبکه به عنوان یک ازدحام پاسخ نمی دهد. در این پروژه به ترکیب MAC، TCP و UDP پرداخته شده است به نوعی که با ازدحام در شبکه طوری برخورد کنند که بسته ها گم نشوند، راندمان کاری شبکه افت نکند، و انرژی معقولی مصرف شود که این کار در بهبود ارسال مالتی مدیا در شبکه های بیسیم نیز پرکاربرد خواهد بود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار NS2

كد: 1661

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – tr – nam – xg – cc – h

دسته: كامپيوتر – NS2

قيمت: 800.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار NS2

عكس خروجی ندارد.

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پروتكل زيگ بى در WPAN با نرم افزار NS2

كد: 1654

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتكل زيگ بى در WPAN با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – tr – nam – xg – cc – h

دسته: كامپيوتر – NS2

قيمت: 200.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتكل زيگ بى در WPAN با نرم افزار NS2

عكس خروجی ندارد.

عكس 1

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_1.jpg

عكس 2

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_2.jpg

عكس 3

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_3.jpg

عكس 4

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_4.jpg

عكس 5

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_5.jpg

عكس 6

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_6.jpg

عكس 7

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_7.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی عامل هاى پروتكل گره هاى پروكسى به TCP با نرم افزار NS2

كد: 993

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی عامل هاى پروتكل گره هاى پروكسى به TCP با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl

دسته: كامپيوتر – NS2

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی عامل هاى پروتكل گره هاى پروكسى به TCP با نرم افزار NS2

در اين پروژه شبيه سازى عامل هاى پروتكل گره هاى پروكسى به عاملان TCP از جمله TCP/Reno ، TCP/NewReno ، TCP/Sack1 و TCP/Vegas انجام گرفته است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.