Tag Archive: پروژه آماری R

فروش پروژه آنالیز استراتژی معاملاتی در نوسانات تجارت با نرم افزار R

كد: 2320

عنوان پروژه: فروش پروژه آنالیز استراتژی معاملاتی در نوسانات تجارت با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه آنالیز استراتژی معاملاتی در نوسانات تجارت با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه ریشه دوم عدد با شبکه عصبی MLP با نرم افزار R

كد: 2318

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه ریشه دوم عدد با شبکه عصبی MLP با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه ریشه دوم عدد با شبکه عصبی MLP با نرم افزار R

در این پروژه به پیاده سازی شبکه عصبی MLP یا پرسپترون چند لایه که قادر به گرفتن یک عدد و محاسبه ریشه دوم آن است پرداخته ایم. از کتابخانه neuralnet برای این پروژه استفاده شده است. برای نصب آن در R کافیست در خط فرمان دستور زیر را تایپ کنید:

(‘  ‘)install.packages

در ‘  ‘ نام کتابخانه که neuralnet است قرار دهید تا نصب شود.

همانطور که در عکس 1 مشخص است، برنامه یک ورودی میگیرد. این ورودی همان عددی است که می خواهیم ریشه دوم آن را حساب کنیم و یک خروجی داریم که پاسخ منظور ریشه دوم ورودی است. از 10 لایه میانی (مخفی) نیز برای آموزش استفاده کرده ایم. ورودی و خروجی نیز در عکس 2 مشخص است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک در استراتژی رقابت و تجارت با نرم افزار R

كد: 2051

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم ژنتیک در استراتژی رقابت و تجارت با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک در استراتژی رقابت و تجارت با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

كد: 1989

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.