Tag Archive: پروژه آکوستیک matlab

فروش پروژه پراکندگی صوتی توسط یک جسم بیضی در نزدیکی یک صفحه مرزی با MATLAB

کد پروژه: 3064

عنوان پروژه: فروش پروژه پراکندگی صوتی توسط یک جسم بیضی در نزدیکی یک صفحه مرزی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پراکندگی صوتی توسط یک جسم بیضی در نزدیکی یک صفحه مرزی با ATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.