Tag Archive: پروژه افزایش کیفیت تصویر

فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

كد: 1968

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس در زمان بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB

كد: 1221

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کیفیت عکس در زمان بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس در زمان بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1221_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1221_2.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افزایش کیفیت تصویر به روش DWT و SVD و تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 1212

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کیفیت تصویر به روش DWT و SVD و تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کیفیت تصویر به روش DWT و SVD و تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_4.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.