Tag Archive: پروژه افزایش کیفیت تصویر matlab

فروش پروژه بازسازی تصاویر اسناد قدیمی برپایه فیلتر میانه دودویی با نرم افزار MATLAB

كد: 2011

عنوان پروژه: فروش پروژه بازسازی تصاویر اسناد قدیمی برپایه فیلتر میانه دودویی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازسازی تصاویر اسناد قدیمی برپایه فیلتر میانه دودویی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

كد: 1968

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس در زمان بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB

كد: 1221

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کیفیت عکس در زمان بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس در زمان بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1221_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1221_2.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس با الگوریتم MDSQ با نرم افزار MATLAB

كد: 1218

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کیفیت عکس با الگوریتم MDSQ با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کیفیت عکس با الگوریتم MDSQ با نرم افزار MATLAB

در این پروژه از الگوریتمی جدید به نام Multiple Description Scalar Quantization یا به اختصار MDSQ برای افزایش کیفیت عکس استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1218_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1218_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1218_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افزایش وضوح تصویر به روش تبدیل موجک ایستا با نرم افزار MATLAB

كد: 1213

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش وضوح تصویر به روش تبدیل موجک ایستا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش وضوح تصویر به روش تبدیل موجک ایستا با نرم افزار MATLAB

در این پروژه افزایش وضوح تصویر (رزولوشن) به روش Stationary Wavelet Decomposition یا تبدیل موجک ایستا صورت گرفته است.

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1200/1213_1.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افزایش کیفیت تصویر به روش DWT و SVD و تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 1212

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کیفیت تصویر به روش DWT و SVD و تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کیفیت تصویر به روش DWT و SVD و تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/1200/1212_4.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.