Tag Archive: پروژه الگوریتم تکاملی

فروش پروژه الگوریتم کلونی زنبور (BCO) به زبان Csharp

کد پروژه: 3001

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کلونی زنبور (BCO) به زبان Csharp

قالب بندی: Csharp

دسته: کامپیوتر – Csharp

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کلونی زنبور (BCO) به زبان Csharp

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی وال ها یا نهنگ (WOA) با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2995

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی وال ها یا نهنگ (WOA) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی وال ها یا نهنگ (WOA) با نرم افزار MATLAB

برای شناخت الگوریتم بهینه سازی نهنگ، شناخت مدل ریاضی محاصره طعمه، مانور تغذیه شبکه حبابی مارپیچی و جستجو برای طعمه، می بایست مورد مطالعه و بررسی واقع گردد. نهنگ های کوهان دار می توانند به شناسایی طعمه و نشانه گذاری آن به منظور محاصره بپردازند. از زمانی که موقعیت طراحی بهینه در فضای جستجو به عنوان یک اولویت است، الگوریتم بهینه سازی نهنگ ها فرض می کند که بهترین راه حل کاندید شده، شکار هدف یا نزدیک به بهینه است. بعد از تعیین بهترین عامل جستجو، عامل های جستجوی دیگر سعی بر به روز رسانی موقعیت شان در بهترین عامل جستجو را دارند.

 نهنگ ها موجوداتی تفننی هستند که به عنوان بزرگ ترین پستاندار کره زمین شناخته می شوند. یک نهنگ جوان تا 30 متر و 180 تُن رشد می کند. هفت گونه مختلف از این جاندار در کره زمین موجود است که شامل قاتل، مینک، سِی، کوهان دار، چشم راستی، بالن و آبی می باشد. اکثر نهنگ ها به عنوان شکارچی هستند. آن ها هرگز نمی خوابند، زیرا مجبور هستند از سطح اقیانوس، تنفس کنند. در واقع، نیمی از مغز در خواب فرو می رود. نکته جالب توجه راجع به نهنگ ها این است که آن ها موجوداتی بسیار باهوش و احساساتی هستند.

نهنگ ها دارای سلول های مشترکی در مناطق مشخصی از مغز خود هستند که شباهت به آن دسته از سلول های انسان ها دارند که سلول های بنیادی نامیده می شوند. این سلول ها مسئول قضاوت، احساس و رفتارهای اجتماعی در انسان ها هستند. به عبارتی دیگر، سلول های بنیادی یکی از عواملی است که تضاد بین انسان و موجودات دیگر را شامل می شود. نهنگ ها دارای دو برابر بیشتر از یک انسان، سلول های بنیادی دارند که از جمله دلایل هوشمندی بالای این موجودات به شمار می رود. ثابت شده است که نهنگ ها می توانند عملیاتی چون فکر کردن، یاد گرفتن، قضاوت کردن، ارتباط برقرار کردن و تا اندازه انسان ها احساسی شدن و رشد گویش را داشته باشند (که این امر بیشتر در نهنگ های قاتل وجود دارد).

 نکته جالب توجه دیگر در نهنگ ها، رفتار اجتماعی آن هاست. آن ها یا تنها زندگی می کنند یا در گروه ها که اکثرا مشاهده شده است که نهنگ ها در گروه ها زندگی می کنند. بعضی از گونه های نهنگ ها (برای مثال نهنگ های قاتل) می توانند در تمام دوران زندگی در یک خانواده زندگی کنند. یکی از بزرگ ترین نهنگ ها، نهنگ های کوهان دار هستند که با نام علمی مگاپترا نوائینگلیا شناخته می شوند. یک نهنگ کوهان دار جوان به اندازه اتوبوس یک مدرسه است. شکار دلخواه آن ها کریل و گله های کوچک ماهی ها است.

عكس خروجی برنامه

 

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم ازدحام کرم شب تاب نورانی (GSO) با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2992

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم ازدحام کرم شب تاب نورانی (GSO) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم ازدحام کرم شب تاب نورانی (GSO) با نرم افزار MATLAB

این پروژه به ارائه کد اصلی الگوریتم ازدحام کرم شب تاب نورانی یا Glowworm Swarm Optimization یا GSO می پردازد. این پروژه دارای داکیومنت کامل تحلیل خط به خط کدها و همین طور توضیحات تئوری این الگوریتم است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2991

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی خودکار مرحله خواب با استفاده از شبکه عصبی عمیق CNN و LSTM با Python

الگوریتم کرم شب تاب مانند سایر الگوریتم های تکاملی و هوش ازدحامی، دارای نرخ بهینه ساز و تابع برازش است. دو عامل بسیار مهم در این الگوریتم شامل تنوع شدت نور و فرمول بندی جذابیت است. به منظور سادگی، فرض همیشه بر این اساس است که جذابیت کرم شب تاب، توسط روشنایی آن تعیین می شود که به نوبه خود با تابع هدف کدگذاری، همراه است. این پروژه دارای داکیومنت کامل تحلیل خط به خط کدها و همین طور توضیحات تئوری این الگوریتم است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه احتمال قرعه کشی تصادفی از بین کارت ها با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2959

عنوان پروژه: فروش پروژه احتمال قرعه کشی تصادفی از بین کارت ها با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

پروژه احتمال قرعه کشی تصادفی از بین کارت ها با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کمینه سازی توابع با روش ترکیبی GAPSO با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2922

عنوان پروژه: فروش پروژه کمینه سازی توابع با روش ترکیبی GAPSO  با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کمینه سازی توابع با روش ترکیبی GAPSO  با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی گره ها در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم عنکبوت اجتماعی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2911

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی گره ها در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم عنکبوت اجتماعی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی گره ها در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم عنکبوت اجتماعی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2874

عنوان پروژه: فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بهینه به عنوان تابع انتقال برای سطح بخار آب با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2848

عنوان پروژه: فروش پروژه استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بهینه به عنوان تابع انتقال برای سطح بخار آب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بهینه به عنوان تابع انتقال برای سطح بخار آب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محافظت از سیستم قدرت با الگوریتم تبرید تدریجی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2846

عنوان پروژه: فروش پروژه محافظت از سیستم قدرت با الگوریتم تبرید تدریجی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 10.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محافظت از سیستم قدرت با الگوریتم تبرید تدریجی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.