Tag Archive: پروژه الگوریتم کلونی مورچه

فروش پروژه زمانبندی مسیر پهپاد با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2919

عنوان پروژه: فروش پروژه زمانبندی مسیر پهپاد با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه زمانبندی مسیر پهپاد با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

كد: 2443

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه پرداخته شده است. تقسیم بندی بافت و بیان ویژگی بافت دو بخش مهم در تشخیص الگو و پردازش تصویر هستند. با این وجود تا به حال روشی دقیق و موثر جهت پیدا کردن و تفکیک این دو موضوع یافت نشده (البته تا زمان نگارش مقاله که در سال 2009 بوده است زیرا در سال 2011 چند روش موثرتر و بهینه تر از روش این مقاله نیز پیاده سازی شده است) و در زمان نگارش مقاله همیشه این موضوع مورد چالش در مجامع علمی در حوزه پردازش تصویر و تشخیص الگو بوده است.

در این پیاده سازی یک چارچوب از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) بر پایه روش های پردازش تصویر پیشنهاد شده است. با توجه به ویژگی های مختلف از وظایف خاص از جمله یک چارچوب دارای انعطاف با تعریف معیارهای مختلف برای رفتار مورچه، این موضوع بررسی شده است. با تعریف انواع مختلف احتمال جهت و مشکل جنبش در مورچه های مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بر پایه الگوریتم تقطیع تصویر و روش نمایش الگو به منظور نمایش اتوماتیک پردازش تصویر عنبیه نمایش داده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که بهینه سازی کلونی مورچه بر پایه روش های پردازش تصویر با اثر بسیار عالی و عملی ویژه برای تصاویر با شرایط بافت محلی پیچیده، رقابتی و تقریبا راضی کننده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه برای مسیریابی چندپراکنی QoS با نرم افزار MATLAB

كد: 1756

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه برای مسیریابی چندپراکنی QoS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه برای مسیریابی چندپراکنی QoS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه و بهینه سازی آن با نرم افزار MATLAB

كد: 1276

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه و بهینه سازی آن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه و بهینه سازی آن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه به زبان #C

كد: 1040

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.