Tag Archive: پروژه الگوریتم GPC

فروش پروژه کنترل پیش بین تعمیم پذیر یا GCP با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2641

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل پیش بین تعمیم پذیر یا GCP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل پیش بین تعمیم پذیر یا GCP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل پارامترهای سیستم قدرت با الگوریتم GPC با نرم افزار MATLAB

کد: 2558

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل پارامترهای سیستم قدرت با الگوریتم GPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل پارامترهای سیستم قدرت با الگوریتم GPC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.