Tag Archive: پروژه الگوریتم LMS

فروش پروژه الگوریتم بهسازی تطبیقی با خواص همگرایی با الگوریتم MMSE و LMS با نرم افزار MATLAB

كد: 1847

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم بهسازی تطبیقی با خواص همگرایی با الگوریتم MMSE و LMS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 60.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم بهسازی تطبیقی با خواص همگرایی با الگوریتم MMSE و LMS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم LMS برای بهینه سازی و شناسایی کانال با نرم افزار MATLAB

كد: 1806

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم LMS برای بهینه سازی و شناسایی کانال با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم LMS برای بهینه سازی و شناسایی کانال با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کاهش بازخورد صوتی برای سمعک با الگوریتم LMS و NLMS با نرم افزار MATLAB

كد: 1803

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش بازخورد صوتی برای سمعک با الگوریتم LMS و NLMS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش بازخورد صوتی برای سمعک با الگوریتم LMS و NLMS با نرم افزار MATLAB

همراه با مقایسه دو الگوریتم LMS و NLMS برای کاهش بازخورد صوتی برای سمعک

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم FIR و LMS اصلاح شده با نرم افزار MATLAB

كد: 1724

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم FIR و LMS اصلاح شده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم FIR و LMS اصلاح شده با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم LMS و NLMS به روش BER با نرم افزار MATLAB

كد: 1722

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم LMS و NLMS به روش BER با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم LMS و NLMS به روش BER با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
عکس 2
 
عکس 3
 
عکس 4
 
عکس 5
 
عکس 6
 
عکس 7
 
عکس 8
 
عکس 9
عکس 10
 
عکس 11
 
عکس 12
 
عکس 13
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.