Tag Archive: پروژه انیمیشن opengl

فروش پروژه مسجد به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1905

عنوان پروژه: فروش پروژه مسجد به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه مسجد به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى جنگ ماشین ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1904

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى جنگ ماشین ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى جنگ ماشین ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1670

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:
فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1668

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

 http://www.nn4e.com/namira/1600/1668.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى 2048 به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1529

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى 2048 به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى 2048 به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1500/1529.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1515

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1500/1515.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دوربين اتوماتيك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1473

عنوان پروژه: فروش پروژه دوربين اتوماتيك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه دوربين اتوماتيك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه به محض اجرا، دوربين به صورت اتوماتيك در محيط حركت مى كند. لازم به ذكر است كه حركت به صورت تصادفى است.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1473.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن موشك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1472

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن موشك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن موشك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1472.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص اشيا به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1471

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص اشيا به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص اشيا به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه سه شى در سمت چپ موجود است كه اگر با درگ كردن آن ها را روى ظرف وسط بكشيد، نام شى را مى نويسد.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1471.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن دايره و قطرهايش به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1470

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن دايره و قطرهايش به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن دايره و قطرهايش به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1470.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.