Tag Archive: پروژه اپنت

فروش پروژه تجزیه و تحلیل VoIP با ساختارهای مختلف صف بندی در WiMAX با نرم افزار OPNET

كد: 2527

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل VoIP با ساختارهای مختلف صف بندی در WiMAX با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل VoIP با ساختارهای مختلف صف بندی در WiMAX با نرم افزار OPNET

سیستم های صف بندی که در این پژوهش به کار گرفته شده اند، شامل FIFO، PQ و WFQ هستند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کاهش حملات DoS در VPN با نرم افزار OPNET

كد: 2436

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش حملات DoS در VPN با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش حملات DoS در VPN با نرم افزار OPNET

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تجزیه و تحلیل کارایی پروتکل TCP و UDP در لایه انتقال با نرم افزار OPNET

كد: 2428

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل کارایی پروتکل TCP و UDP در لایه انتقال با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل کارایی پروتکل TCP و UDP در لایه انتقال با نرم افزار OPNETT

در این پروژه دو مبحث مهم جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه دو پروتکل TCP و UDP، پایداری در برابر خطا و خدمات کنترل ازدحام است که در لایه انتقال انجام گرفته است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ارزیابی کارایی برای تضمین کیفیت خدمات شبکه های ATM در زمان ترافیک با نرم افزار OPNET

كد: 2427

عنوان پروژه: فروش پروژه ارزیابی کارایی برای تضمین کیفیت خدمات شبکه های ATM در زمان ترافیک با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه ارزیابی کارایی برای تضمین کیفیت خدمات شبکه های ATM در زمان ترافیک با نرم افزار OPNET

در این پروژه جهت ارزیابی کارایی به منظور تضمین شبکه های ATM، دو پارامتر سرعت و مقیاس پذیری برای کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است تا بتوان در محیط های شلوغ و پر ترافیک شبکه، تضمین کیفیت خدمات جهت بهره وری بیشتر را داشت.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی صف M/M/1 با نرم افزار OPNet

كد: 2383

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی صف M/M/1 با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی صف M/M/1 با نرم افزار OPNet

هدف این پروژه ساخت صف M/M/1 جهت مشاهده کارایی سیستم صف در عملیاتی نظیر نرخ دریافت بسته، اندازه بسته و ظرفیت متغیر سرویس ارائه دهنده است. دو کلاس آماری که در این پروژه اندازه گیری خواهد شد شامل تاخیر صف و اندازه صف است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مقایسه پروتکل های واکنشی در شبکه MANET با نرم افزار OPNet

كد: 2381

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه پروتکل های واکنشی در شبکه MANET با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه پروتکل های واکنشی در شبکه MANET با نرم افزار OPNet

در این پروژه 4 پروتکل واکنش گرا در شبکه MANET با نام های DSR، DSDV، AODV و TORA از لحاظ سرعت، زمان، مسیریابی و واکنش مورد مقایسه واقع شده اند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه روش ذخیره سازی بیشتر پهنای باند IPTV چندپخشی با نرم افزار OPNet

كد: 2380

عنوان پروژه: فروش پروژه روش ذخیره سازی بیشتر پهنای باند IPTV چندپخشی با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه روش ذخیره سازی بیشتر پهنای باند IPTV چندپخشی با نرم افزار OPNet

IPTV یک سیستم سنتی ارسال سیگنال های ویدئویی با استفاده از یک شناسه در یک بستر شبکه ای با پهنای باند بالا به مشتریان است. اینکه بتوان پهنای باند را برای مصارف مختلف کاهش داد، مصرف انرژی برای دستگاه ها را کاهش و همین طور برق مصرفی آن ها کاهش داده شده تا طول عمر بیشتری داشته باشند. این پروژه از یک سیستم چندپخشی شناسه (Multicast IP) استفاده می کند که به طور همزمان توانایی ارسال داده به چندین سیستم را دارد. مبحث ذخیره و کاهش مصرف انرژی در سیستم های چندپخشی امری مهم تلقی می گردد که در این پروژه برای یک سیستم IPTV انجام گرفته است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ارزيابى مديريت منابع راديويى در UMTS با نرم افزار OPNet

كد: 1653

عنوان پروژه: فروش پروژه ارزيابى مديريت منابع راديويى در UMTS با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – nd.m

دسته: كامپيوتر – OPNet

قيمت: 200.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه ارزيابى مديريت منابع راديويى در UMTS با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه


http://www.nn4e.com/namira/1600/1653.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار OPNet

كد: 1652

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – nd.m

دسته: كامپيوتر – OPNet

قيمت: 400.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه

عكس 1
http://www.nn4e.com/namira/1600/1652_1.jpg
عكس 2
http://www.nn4e.com/namira/1600/1652_2.jpg
عكس 3
http://www.nn4e.com/namira/1600/1652_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مدلسازى نرخ داده در استاندارد IEEE802.11a شبكه محلى بيسيم با نرم افزار OPNet

كد: 1524

عنوان پروژه: فروش پروژه مدلسازى نرخ داده در استاندارد IEEE802.11a شبكه محلى بيسيم با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac

دسته: كامپيوتر – OPNet

قيمت: 130.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ++OMNET

شرح مختصر:

فروش پروژه مدلسازى نرخ داده در استاندارد IEEE802.11a شبكه محلى بيسيم با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه

عكس 1

http://nn4e.com/namira/1500/1524_1.jpg

عكس 2

http://nn4e.com/namira/1500/1524_2.jpg

عكس 3

http://nn4e.com/namira/1500/1524_3.jpg

عكس 4

http://nn4e.com/namira/1500/1524_4.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.